Administratīvais departaments

Kontaktinformācija un amatpersonas:

Daļas e-pasta adrese: ad@vzd.gov.lv

Direktors Aivars Malacanovs; 67038611
Saimniecības daļas vadītāja vietnieks Aivars Ceplišs; 67038694
Kancelejas vadītāja Marija Tenisa; 67038692

Departamanta funkcijas:

 • Dienesta dokumentu pārvaldības procesa metodiskā vadība un uzraudzība;
 • Dokumentu aprite, izmantošana un saglabāšana Dienesta centrālajā aparātā;
 • Dienesta lietu nomenklatūras izstrādāšana sadarbībā ar citām struktūrvienībām;
 • Dienesta saimnieciskās darbības nodrošināšana;
 • Dienesta autotransporta uzturēšana un uzraudzība;
 • Dienesta lietojumā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošana plānošana un uzturēšana;
 • Dienestam nepieciešamo iepirkumu veikšana;
 • Dienesta kustamās mantas iznomāšana;
 • Dienestam saimniecisko līgumu sagatavošana un reģistrācija;
 • Dienesta darbinieku e-parakstu nodrošināšana un lietotāju administrēšana;
 • Sabiedrisko pasākumu norises nodrošināšana.

 

 

Saistītie resursi