Apgrūtināto teritoriju daļa

Kontaktinformācija un amatpersonas:

Daļas e-pasta adrese: atis@vzd.gov.lv

Daļas vadītājs Sandra Pūce, 67038641

Daļas funkcijas:

  • metodiski vadīt, pārraudzīt un nodrošināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību, reģistrācijas un aktualizācijas procesus;
  • sagatavot informatīvus materiālus sabiedrības informēšanai par Daļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

Saistītie resursi