Informācijas tehnoloģiju departaments

Kontaktinformācija un amatpersonas:

Departamenta e-pasta adrese: itd@vzd.gov.lv

Direktors Andris Bukovskis; 67038828
Informācijas sistēmu attīstības daļas vadītāja Nadežda Morozova 67038868
Infrastruktūras daļas vadītājs Andris Ozoliņš67038698
Tehniskā atbalsta daļas vadītājs: Kaspars Birnbaums, 67038838

Departamenta funkcijas:

  • nodrošināt Dienesta informācijas sistēmu (IS), informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras un programmnodrošinājuma darbību un attīstību;
  • nodrošināt atbalstu Dienesta struktūrvienībām IS, IKT infrastruktūras un programmnodrošinājuma izmantošanā;
  • nodrošināt Dienesta IS drošību;
  • nodrošināt Dienestam nepieciešamo iepirkumu veikšanu IKT jomā.

Saistītie resursi