Personāla daļa

Kontaktinformācija

Daļas e-pasta adrese: pd@vzd.gov.lv

Daļas vadītāja Zane Fogelsone-Klodāne, 67038609

Daļas funkcijas:

  • Personāla daļa atbild par Dienesta personāla politikas izstrādi un ieviešanu, nodarbojas ar civildienesta un darba tiesisko attiecību  nodrošināšanu, grozīšanu un izbeigšanu saistītajiem jautājumiem;
  • nodrošina nodarbināto atlasi, personu lietu izveidošanu, aktualizēšanu un uzglabāšanu;
  • nodrošina nodarbināto novērtēšanas procesa organizēšanu;
  • nodrošina darba aizsardzības organizēšanu;
  • nodrošina nodarbināto apmācību un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšanu;
  • nodarbojas ar personāla vadību saistītu jautājumu risināšanu.

Saistītie resursi