Latgales reģionālā nodaļa

Kontaktinformācija

Adrese: Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601
Oficiālā e-pasta adrese: latgale@vzd.gov.lv
Tālrunis: 64622236
Fakss: 64622235

Vadītāja Irina Line, 64622237
Vadītājas vietnieks Jāzeps Buļs, tel. 64628884
Juridiskās daļas vadītāja Marija Pundure, tel. 64628457
Administratīvās dalas vadītāja Aina Tabūne, tel. 64628454

Latgales reģionālā nodaļa ir Dienesta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros realizē VZD noteiktos uzdevumus šādās administratīvajās teritorijās: Daugavpilī, Rēzeknē, Aglonas novadā, Ciblas novadā, Dagdas novadā, Daugavpils novadā, Ilūkstes novadā, Kārsavas novadā, Krāslavas novadā, Līvānu novadā, Ludzas novadā, Preiļu novadā, Rēzeknes novadā, Riebiņu novadā, Vārkavas novadā, Viļānu novadā, Zilupes novadā.

Reģionālās nodaļas funkcijas
  • zemes reformas īstenošana lauku apvidos, tai skaitā lauku zemes izpirkšanas realizācija un zemes robežu strīdu izskatīšana;
  • būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  • iesniegto zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšana, atbilstoši reģionālās nodaļas darbības teritorijai ;
  • datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā, Valsts adrešu reģistrā;
  • sniegt atzinumus ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  • konsultāciju sniegšana fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, tai skaitā pašvaldībām, reģionālās nodaļas kompetences ietvaros.

Reģionālās nodaļas pakļautībā atrodas:

Saistītie resursi