Kadastra telpisko datu vienreizēja pārlūkošana bez līgumsaistībām

Pakalpojums nodrošina iespēju apskatīt VZD rīcībā esošās kartes, kas pēc pakalpojuma apmaksas ir pieejamas vienu stundu, neaizverot tīmekļa pārlūkprogrammu. 

Portālā www.kadastrs.lv jebkurā diennakts laikā ir iespējams kartē apskatīt VZD rīcībā esošo informāciju par jebkuru zemes vienību vai būvi Latvijā.

Pakalpojuma saņēmējam ir pieejama informācija no Kadastra, Adrešu reģistra, kā arī ir iespējams šīm kartēm fonā pieslēgt citas kartes - ortofoto karti (fotogrāfiju no gaisa), topogrāfiskās kartes M1:10000 un M1:2000.

Pakalpojums ir pieejams tiešsaistē un dati ir pieejami pārlūkošanai vienu stundu no pakalpojuma apmaksas brīža, neaizverot tīmekļa pārlūkprogrammu. Pārlūkoto informāciju var arī ērti izdrukāt. Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
2.77 EUR

Pakalpojums ir pieejams ikvienam interesentam pēc maksājuma veikšanas sev ērtā norēķinu veidā.

Norēķinu iespējas: 

Par iespēju vienu stundu pārlūkot kartes var norēķināties, izmantojot:

icon_3.png Pirms pakalpojuma izmantošanas, lūdzam pārliecināties, vai jūsu datora interneta pārlūkā ir uzstādīti visi nepieciešamie  interneta pārlūka iestatījumi (skat.  Portāla sadaļu Palīdzība => Lietošanas instrukcija => Palīdzība => Darbstacijas uzstādījumi).

 Pieejamais datu apjoms  Publiskā daļa (bez līguma)
Autorizētā daļa (ar līgumu)
Bezmaksas dati Maksas teksta dati Maksas kartes
 Kadastra numurs / apzīmējums

 √

 Nosaukums / adrese

 Vai īpašums reģistrēts zemesgrāmatā

 

 Vērtību zonējumi

 

     
 Bāzes vērtības

Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves telpu grupas raksturojošo datu - platības, lietošanas mērķu, apgrūtinājumu, labiekārtojumu, prognozētās kadastrālās vērtības utml. pārlūkošana  

 

 Kadastra kartes - zemes vienību, robežu būves kontūru, apgrūtinājumu - pārlūkošana    

 Kadastra kartes - zemes vienību robežu, būves kontūru, apgrūtinājumu lejupielāde      

 Īpašnieka meklēšana pēc īpašnbieka datierm      

 Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati M1:500      

 Fona materiāli*

**

 

* dati, kas sagatavoti ADTI specifikācijai, var attēloties melnā krāsā .
** bez maksas iespējams aplūkot zemes vienības vai būves aptuveno atrašanos vietu kartē

Papildus informāciju par portālā www.kadastrs.lv pieejamajiem datiem skatiet prezentācijā.

Datu publicēšanas portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:
  • Kadastra teksta dati – reizi diennaktī;
  • Kadastra telpiskie dati – reizi 2-3 darba dienās;
  • Adrešu reģistra teksta dati – reizi diennaktī
  • Adrešu reģistra telpiskie dati – reizi diennaktī;
  • Vērtību zonējumi -  reizi gadā pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;
  • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons Valsts zemes dienesta telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Satelītkarte M1:50000) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Atmaksas kārtība veiktajam maksājumam, ja dati nav saņemti.

Ja esat veicis pakalojuma apmaksu, bet piekļuvi maksas kartēm neesat saņēmis, Jums ir jāiesniedz brīvas formas rakstisks iesniegums (elektroniski iesniedzot - parakstīts ar elektronisko parakstu):

  • ja pakalpojums ir apmaksāts ar internetbankas vai maksājumu kartes starpniecību, Valsts zemes dienestā 11.novembra krastmalā 31, Rīgā personiski vai nosūtot drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu vzd@vzd.gov.lv. Pēc iesnieguma izvērtēšanas VZD veiks naudas atmaksu vai sagatavos atteikumu par naudas atmaksu, norādot pamatojumu.
  • ja pakalpojums ir apmaksāts ar Mobilly konta starpniecību, Jums ir jāvēršās pie Mobilly norēķinu sistēmas turētāja SIA CityCredit ar rakstisku iesniegumu. SIA CityCredit pārsūtīs klienta iesniegumu VZD izvērtēšanai. Pēc iesnieguma izvērtēšanas VZD veiks naudas atmaksu vai sagatavos atteikumu par naudas atmaksu, norādot pamatojumu.

Iesniegumu par naudas līdzekļu atmaksu VZD izskatīs gadījumos, ja saņemot pakalpojumu ir radusies tehniska problēma Portāla vai bankas darbībā, kuras rezultātā pieprasītie dati netiek saņemti.

! VZD neatgriež naudas līdzekļus, ja pakalpojums ir apmaksāts, bet dati nav saņemti, gadījumos, kas saistīti ar tehniskām problēmām lietotāja pusē (piemēram, nav uzstādīti visi nepieciešamie iestatījumi).

VZD neuzkrāj datus par portāla www.kadastrs.lv lietotājiem, kas pārlūko pakalpojumā pieejamās maksas kartes, norēķinoties par pakalpojumu ar maksājumu karti. Tāpēc VZD Jums nepieprasīs reģistrēties portālā vai norādīt personu identificējošus datus.

Sniedzot pakalpojumu, VZD nodrošina datu šifrēšanu, izmantojot SSL (Secure Sockets Layer) protokolu, datu apmaiņai starp klienta datoru un portālu.

Norēķinu sistēmu ar maksājuma kartēm nodrošina SIA "First Data" , kas garantē personas identificējošo un maksājumu kartes datu drošību, tāpēc VZD no SIA "First Data" nesaņem ar maksājumu kartes datiem saistītu informāciju. SIA "First Data" informē Valsts zemes dienestu vienīgi par maksājuma  sekmīgu vai nesekmīgu izpildi.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastra kartes un Adrešu reģistra telpisko datu vienreizēja pārlūkošana

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi