Tiesību aktu projekti

Sabiedrības līdzdalība noslēgusies:

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 „Valsts zemes dienesta nolikums"" izstrāde (noslēdzās 2017. gada 28. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projekta „Būvju klasifikācijas noteikumi” izstrāde (noslēdzās 2017. gada 18. aprīlī). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” izstrāde (noslēdzās 2016.  gada 19. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”” izstrāde (noslēdzās 2016. gada 19. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projekta „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtiba"  izstrāde (noslēdzas 2017. gada 10. jūlijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Saistītie resursi