Aktuālie darba piedāvājumi

Vakance: Rīgas reģionālās nodaļas Juridiskās daļas vadītājs

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Rīgas reģionālās nodaļas Juridiskās daļas vadītāja ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

Veicināt labas pārvaldības principus un efektīvas, uz klientu orientētas, valsts pārvaldes pieejas realizēšanu Dienestā, nodrošinot kvalitatīvu juridiskā atbalsta sniegšanu reģionālajā nodaļā un  Dienesta pārstāvniecību tiesās.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē;
 • ne mazāk kā divu gadu pieredze jurista darbā valsts pārvaldē;
 • ne mazāk kā viena gada pieredze vadošā amatā;
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmu;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • spēja un prasme veikt pārstāvību tiesās (vispārējās jurisdikcijas un administratīvajā tiesā);
 • zināšanas un pieredze normatīvo aktu piemērošanā un iztulkošanā,
 • pieredze administratīvo lietu izskatīšanā un administratīvo aktu sagatavošanā, piemērojot Administratīvā procesa likumu; 
 • zināšanas administratīvā procesa un civilprocesa tiesībās un ar Dienesta darbību saistītajos tiesību aktos;
 • pieredze pārstāvībā tiesā un tiesvedības dokumentu sagatavošanā;
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju, patstāvīgi plānot savu darba procesu, vadīt kolektīvu un pielietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • izpratne par Dienesta darbību un nekustamā īpašuma formēšanas procesiem.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtās kategorijas,
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,
 • darba vietu Rīgā, Puškina ielā 14,
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV), apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (apliecinājums pieejams VZD mājaslapā – Par mums/Vakances/Apliecinājums)  un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (līdz 4.jūnijam) sūtīt Personāla daļai, Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālrunis uzziņām 67038614.

Vakance: Zemes pārvaldības procesu daļas jurists

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Zemes pārvaldības procesu daļas jurista ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku). 

Galvenie amata pienākumi:

Nodrošināt Dienestā iesniegto un Dienesta sagatavoto dokumenta projektu, kā arī Daļas nodarbināto faktiskās rīcības tiesiskuma un pamatotības izvērtēšanu un sniegt atbalstu Daļas nodarbinātajiem par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Dienesta funkciju realizēšanu, administratīvā procesa nodrošināšanas un tiesību normu piemērošanas jautājumiem.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • otrā līmeņa profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē,
 • vismaz viena gada jurista profesionālā pieredze pēdējo 5 gadu laikā,
 • prasme orientēties Dienesta darbību regulējošajos normatīvajos aktos un Dienesta sniegtajos pakalpojumos, to ekonomiskajos un juridiskajos aspektos,
 • zināšanas Administratīvā procesa likuma piemērošanā,
 • nekustamo īpašumu reģistrācijas kārtības un tās juridiskā un tiesiskā pamatojuma pārzināšana,
 • prasme noskaidrot un vērtēt lietas būtiskos faktiskos apstākļus un juridiski argumentēt izdarītos secinājumus;
 • prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas un analizēt iekšējos un ārējos normatīvos aktus;
 • spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un patstāvīgi plānot savus darba procesus;
 • valsts valodas prasme augstākā līmeņa 2.pakāpē;
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmām.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtās kategorijas,
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,
 • darba vietu Rīgā, 11.novembra krastmalā 31,
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV), apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (apliecinājums pieejams VZD mājaslapā – Par mums/Vakances/Apliecinājums)  un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (līdz 4.jūnijam) sūtīt Personāla daļai, Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālrunis uzziņām 67038614.

Vakance: Zemes pārvaldības procesu daļas metodikas eksperts

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Zemes pārvaldības procesu daļas metodikas eksperta darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku). 

Galvenie amata pienākumi:

Sabiedrības interesēm atbilstošu normatīvo aktu projektu sagatavošanu un virzību zemes konsolidācijas ieviešanai un veicināt to ieviešanu, kā arī veicināt labas pārvaldības principu realizēšanu zemes ierīcības projektu izstrādē..

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • augstākā izglītība zemes zinātnēs, būvniecībā vai tiesību zinātnēs;
 •  izglītībai atbilstoša vismaz viena gada pieredze publiskajā pārvaldē;
 • nekustamo īpašumu reģistrācijas kārtības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā pārzināšana;
 • zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes reformas procesu un ar tiem saistītos normatīvos aktu pārzināšana;
 • prasme orientēties Dienesta darbību regulējošajos normatīvajos aktos un Dienesta sniegtajos pakalpojumos, to ekonomiskajos un juridiskajos aspektos;
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju un pielietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un patstāvīgi plānot savus darba procesus;
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmu;
 • valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 2. pakāpē.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtās kategorijas;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • darbavietu Rīgā, 11. novembra krastmalā 31;
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (līdz 4. jūnijam) sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pasta adresi konkurss@vzd.gov.lv, tālr. uzziņām 67038614.

Saistītie resursi