Valsts zemes dienestam 20

Atskats uz Dienesta 20. gadadienas nozīmīgākajiem pasākumiem 

 

Dienesta darbības 20 gadu jubileja ir nozīmīgs atskaites punkts un skar gan mūsu valsti, gan katru tās iedzīvotāju. Šī nozīmīgā gadskārta tiek atzīmēta nevis kā vienreizēja aktivitāte, bet kā pasākumu komplekss, kas atspoguļo Dienesta vēsturi, funkcijas, tradīcijas, attīstību, izaugsmi un nākotnes perspektīvas. Tā atklāj ciešo un nozīmīgo sadarbību ar valsts iestādēm, pašvaldībām, uzņēmumiem, mērniekiem un citiem sadarbības partneriem un parāda kopīgos sasniegumus valsts galvenās vērtības – zemes īpašumu dažādo formu sakārtošanā.

Dienesta formālās darbības sākumu iezīmē vairāki būtiski lēmumi laika posmā no 1992. līdz 1993. gadam, līdz ar to  Dienests savu 20 gadu jubileju arī atzīmē no Saulgriežiem 2012. līdz Saulgriežiem – 2013. gadā ar stilistiski un saturiski daudzveidīgiem pasākumiem un aktivitātēm.

Visos Dienesta 20. jubilejas pasākumos savu izdomu, intelektu, enerģiju, radošumu, gribasspēku būs ieguldījuši paši Dienesta darbinieki, tā paši sev radot svētkus, jo „Par vērtību mēs saucam nevis to, ko gūstam no lietām, bet gan to, ko tajās ieliekam.”  Mišels de Montēņs (1533.-1592.)

Valsts zemes dienesta jubilejas logo

Dienesta valstisko darbību ilgtermiņā atspoguļo arī Jubilejas logo. Dienesta valstiskumu simbolizē sarkanbrūnais laukums Latvijas karoga krāsā, kas aptver Latvijas kontūru. Sarkanbrūnā krāsa ir arī simboliskā zemes un jau esošā Dienesta logo krāsa. Izcelts Jubilejas skaitlis 20. Dienesta pamatfunkciju: uzmērīšana, vērtēšana, informācijas apkopošana, dokumentēšana, attēlo mērskala, kas Latviju "nomēra" visā platumā un vizuāli asociējas arī ar plauktā sakārtotu dokumentu muguriņu rindu kā sistematizētu un uzglabātu informāciju. Skalai ir 20 iedaļas, kas simbolizē 20 gados paveikto.

Saistītie resursi