Būvju dzēšana no Kadastra

(Informācija sagatavota 2013. gadā)

Dati Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrs) tiek uzkrāti pakāpeniski no dažādas kvalitātes dokumentiem.

Ņemot vērā nekustamo īpašumu īpašnieku dažkārt zemo aktivitāti nekustamā īpašuma noformēšanā, var rasties situācijas, kad būve, kas kādu iemeslu dēļ dabā vairs neatrodas, ir palikusi reģistrēta Kadastrā, taču par šādām būvēm joprojām tiek aprēķināts nodoklis. No Kadastra būvi var dzēst tikai pamatojoties uz personas iesniegumu.

Lai veicinātu nekustamo īpašumu īpašnieku aktivitāti būvju datu sakārtošanā un aktualizētu informāciju Kadastrā, 2012. gadā tika saņemts budžeta finansējums, lai Dienests organizētu kampaņu apvidū neesošu palīgēku dzēšanai. Kampaņas rezultāti (nekustamo īpašumu īpašnieku aktivitāte) ir redzami zemāk esošajā grafikā pie 2012. gada.

Kadastra dzestās būves pa gadiem

1. attēls. Kadastrā dzēsto būvju skaits (t. sk. palīgēkas) pa gadiem

Šo aktivitāti sadalījumā pa Latvijas administratīvajām teritorijām var apskatīt arī 2. attēlā.

Kadastrā dzēstās būves kopš 2006. gada pa pašvaldībām2. attēls. No Kadastra dzēstās būves kopš 2006. gada pa pašvaldībām

Būves, kas dabā neeksistē, bet ir reģistrētas Kadastrā

Kopējais Kadastrā reģistrētais būvju skaits ar pazīmi "būve dabā neeksistē" sadalījumā pa Latvijas administratīvajām teritorijām ir attēlots 3. attēlā.

2013-10-18 14_07_52-daba_neesoshie_dp455 - ArcMap.png
3. attēls. Kadastra IS reģistrēto būvju ar pazīmi "būve dabā neeksistē" skaits

Būvju veidu TOP 5, kam ir reģistrēta pazīme "būve dabā neeksistē"

Nr. Būvju veids Skaits
1 Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas palīgēkas 2 041
2 Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetes 1 032
3 Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 240
4 Nojumes 209
5 Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkas 116

Saistītie resursi