Ieskats Latvijas mērniecības attīstībā

Valsts zemes dienesta (VZD) darbība un pamatfunkcijas ir nesaraujami saistītas ar mērniecību un tās attīstību. Tāpēc VZD par mērniecības attīstību Latvijā sagatavojis atskatu pagātnē.

Grāmatas „Zemes reforma  - atslēga uz īpašumu” atsevišķā nodaļā aprakstīta mērniecības attīstība no 1990. gada līdz šodienai. Tā ir papildināta arī ar VZD apkopotu informāciju par zemes ierādīšanas un uzmērīšanas procesiem kopš Latvijas neatkarības atgūšanas.

Attēlos redzams, cik daudz zemes platības Latvijā 20 gadu laikā uzmērītas, ierādītas vai projektētas, cik kvadrātkilometru zemes uzmērītas Latvijas novados, kā arī  - kurās Latvijas pilsētās un novados ir visvairāk uzmērīto zemju platību.

Atjaunotajā Latvijas Republikā zemes reforma sākās 1990. gadā, tomēr vēl pirms tās sākuma, 1989. gadā, sāka veidoties pirmās zemnieku saimniecības – tā saucamie Breša zemnieki. Tā kā zemes izmantošana varēja sākties tikai pēc saimniecības zemes robežu uzmērīšanas, tad mērniecības darbu speciālisti (mērnieki) bija īpaši gaidīti katrā jaunizveidotajā zemnieku sētā. Mērnieks tajā laikā bija svētība un īpašuma iegūšanas vēstnesis.

Ierādīšanas/uzmērīšanas process no 1991. līdz 2013. gadam

Uzmērīšanas/ierādīšanas process no 1991. līdz 2013. gadam

1bildei3.png

Lauku apvīdū zemes robežu ierādīšanas darbu metodes noteikšana reformas sākumā bija vienīgais tehnoloģiskais iespējamais mērniecības darbu izpildes veids, ņemot vērā izpildāmos zemes robežu ierādīšanas apjomus un apzinoties mērnieku kvalifikāciju un daudzumu valstī. Zemes robežu ierādīšana apvidū lauku apvidos tika uzsākta 1992. gada pavasarī.

Zemes sadalījums pa noteikšanas veidiem no 1990. gada līdz 2013. gadam

Zemes sadalījums pa noteikšanas veidiem

2 bildei2.png

 

1994. gada 19. janvārī VZD ģenerāldirektors apstiprināja pirmo instrumentālās uzmērīšanas instrukciju "Pagaidu noteikumi zemes īpašumu un lietojumu robežu uzmērīšanai pilsētās". Savukārt šobrīd zemes uzmērīšanu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", kas stājās spēkā 2012. gada 27. janvārī. Ar instrumentālās uzmērīšanas metodi iespējams iegūt augstākas precizitātes datus par robežzīmju novietojumu apvidū.

Kopš 1990. gada uzmērītās zemes Latvijas novados, km2 

Cik zemes ir uzmērītas Latvijas novados, km?

3bildei2.png

 

 TOP 5 (uzmērītās zemes)

Republikas pilsētās Novados
Valmiera 83% Saulkrastu novads 77%
Jelgava 77% Ādažu novads 74%
Rēzekne 75% Rojas novads 71%
Jēkabpils 75% Lubānas novads 64%
Jūrmala 74% Ventspils novads 64%

Uzmērīto zemju platības attiecībā pret pašvaldības kopējo platību

Vairāk par mērniecības attīstību un zemes reformu Tu vari uzzināt, lasot grāmatu Zemes reforma – atslēga uz īpašumu.

Izmantoti Ē.Ciematnieka citāti no grāmatas "Zemes reforma - atslēga uz īpašumu" nodaļas "Zemes mērniecība". 

Saistītie resursi