Mērniecības aktivitātes Latvijā

(Informācija sagatavota 2014. gadā)

Dienests apkopojis dažādus faktus par mērniecības aktivitātēm.

Apskatot Kadastra datus, kas raksturo reģistrētās mērniecības aktivitātes pēdējos desmit gados, redzams, ka Kadastrā reģistrēto zemes vienību skaits, kas ir uzmērītas, ar 2007. gadu strauji samazinājās - to izskaidro krīzes ietekme uz mērniecības darbiem. No 2010. gada pēc Kadastrā reģistrētajiem datiem novērojama pakāpeniska uzmērīto zemes vienību skaita palielināšanās (1. attēls).

 Zemes vienibu skaits_Grafiks_tekstam.png

1. attēls. Kadastrā reģistrēto zemes vienību skaits pa gadiem,
kuras ir uzmērītas vai ierādītas pēdējos desmit gados (lūdzu spiest uz attēla, lai to palielinātu)
 
Apskatot zemes vienības, kuras ir uzmērītas no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada maijam, redzams, ka visvairāk uzmērītās zemes vienības šai laika periodā ir šādās administratīvajās teritorijās: Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Daugavpils novadā, Rēzeknes novadā (1. tabula un 2. attēls).
 
Republikas pilsētās Novados
Rīga 778 Daugavpils novads 355
Jūrmala 400  Rēzeknes novads 304 
Daugavpils 363 Talsu novads 250 
Ventspils 161 Dobeles novads  240 
Jelgava 100  Garkalnes novads  240 
 
1.tabula. Top 5 uzmērīto zemes vienību skaits no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada maijam
 
Salīdzinot uzmērīto zemes vienību skaitu ar iedzīvotāju skaitu administratīvajā teritorijā, redzam, ka visvairāk uzmērītas zemes vienības uz 1000 iedzīvotājiem ir Baltinavas novadā, Rucavas novadā un Garkalnes novadā (2. attēls).
 
 Uzmeritas zemes vienibas 2013_2014_500.png
 
2. attēls. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās zemes vienības, kuras uzmērītas
no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada maijam (lūdzu spiest uz attēla, lai to palielinātu)
 
Salīdzinot administratīvo teritoriju kopējās platības un katrā administratīvajā teritorijā uzmērītās platības, redzams, ka vislielākā daļa no zemes ir uzmērīta Valmierā, Saulkrastu novadā un Jelgavā (2. tabula un 3. attēls).
 
Republikas pilsētās Novados
Valmiera 83% Saulkrastu novads 78%
Jelgava 77% Ādažu novads 74%
Jūrmala 76% Rojas novads 71%
Jēkabpils 75% Stopiņu novads 66%
Rēzekne 75% Lubānas novads 65%

 2. tabula. Top 5 uzmērīto zemju platība attiecībā pret administratīvās teritorijas platību
 
Instrumentali uzmeritas zemes vienibas_500.png

3. attēls. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās zemes vienības, kuras instrumentāli uzmērītas
līdz 2014. gada maijam (lūdzu spiest uz attēla, lai to palielinātu)
 
Vairāk par mērniecības attīstību variet uzzināt, apskatot Ieskatu Latvijas mērniecības attīstībā un lasot grāmatu „Zemes reforma – atslēga uz īpašumu”.

Saistītie resursi