Statistika no Valsts adrešu reģistra

Objektu skaits Valsts adrešu reģistrā 2018. gada 28. februārī:

  • 76 pilsētas; 
  • 110 novadi; 
  • 497 pagasti; 
  • 6319 ciemi; 
  • 17 539 ielas (no tām telpiski attēlotas 99,9%); 
  • 521 461 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības (no tām telpiski attēlotas 100%);
  • 842 960 telpu grupas.

Dienests atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumu Nr.683 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2018.- 2020. gadam” 2.punktam informē, ka dati par administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību platībām un ciemu skaitu uz 01.01.2018 Dienesta mājas lapā tiks publicēta  līdz 2018. gada 10. janvārim.

 

2018. gads

Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības uz 01.01.2018 (XLS, 46KB)

Ciemu skaits administratīvajās teritorijās uz 01.01.2018 (XLSX; 14KB)

2017. gads

Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības uz 01.01.2017 (XLS, 108KB)

Ciemu skaits administratīvajās teritorijās uz 01.01.2017 (XLSX; 15KB)

Saistītie resursi