Statistika no Valsts adrešu reģistra

Objektu skaits Valsts adrešu reģistrā 2017. gada 30. septembrī:

  • 76 pilsētas; 
  • 110 novadi; 
  • 497 pagasti; 
  • 6317 ciemi; 
  • 17 462 ielas (no tām telpiski attēlotas 99,9%); 
  • 519 492 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības (no tām telpiski attēlotas 99,9%);
  • 842 073 telpu grupas.

Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības (XLS, 108 KB) 2017.gada 1. janvārī;

Ciemu skaits administratīvajās teritorijās (XLSX; 15 KB) 2017. gada 1. janvārī.

Saistītie resursi