Statistika no Adrešu reģistra

Objektu skaits Adrešu reģistrā 2018. gada 30. aprīlī:

  • 76 pilsētas; 
  • 110 novadi; 
  • 497 pagasti; 
  • 6314 ciemi; 
  • 17 559 ielas (no tām telpiski attēlotas 99,9%); 
  • 522 065 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības (no tām telpiski attēlotas 100%);
  • 843 273 telpu grupas.

Dienests atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumu Nr. 683 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2018. – 2020. gadam” 2.punktam informē, ka dati par administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību platībām un ciemu skaitu uz 01.01.2018 Dienesta mājas lapā tiks publicēta  līdz 2018. gada 10. janvārim.

Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības Ciemu skaits administratīvajās teritorijās
 01.01.2018 (XLS, 46KB)  01.01.2018 (XLSX; 14KB)
 01.01.2017 (XLS, 108KB)  01.01.2017 (XLSX; 15KB)

Saistītie resursi