Valsts zemes dienestā darbu uzsāk ģenerāldirektore Vita Narnicka

Valsts zemes dienestā darbu uzsāk ģenerāldirektore Vita Narnicka

Šodien, 18.augustā, darbu Valsts zemes dienestā uzsāk jaunā ģenerāldirektore Vita Narnicka. Pirmajā darba dienā viņa kopā ar tieslietu ministru Jāni Bordānu un valsts sekretāru Raivi Kronbergu  iepazinās ar Valsts zemes dienesta struktūrvienību vadītājiem un reģionālo nodaļu vadītājiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuālie darba jautājumi, ieskicējot nākotnes redzējumu un izaicinājumus, par vienu no prioritātēm  izvirzot kvalitatīvu nekustamo īpašumu datu nodrošināšanu sabiedrībai.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns iepazīstinot Valsts zemes dienesta  darbiniekus ar jauno ģenerāldirektori norādīja: “Ņemot vērā līdzšinējo Vitas Narnickas profesionālo pieredzi, esmu pārliecināts, ka jaunā ģenerāldirektore Valsts zemes dienestā ieviesīs pozitīvas reformas, kas nodrošinās pilnvērtīgāku un paplašinātu pakalpojumu klāstu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Svarīgi, lai tik lielai iestādei kā Valsts zemes dienests ir strukturēts līderis, kas  nodrošinātu uz klientu vērstu pakalpojumu kvalitāti un uz attīstību vērstus darbiniekus.“

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns arī novērtēja līdzšinējo Valsts zemes dienesta darbu un izsniedza Tieslietu ministrijas pateicības rakstu līdzšinējai ģenerāldirektora pienākumu izpildītājai Inetai Baldiņai  un ģenerāldirektora vietniekam kadastra jautājumos Oskaram Gabrusenokam par darbu ļoti sarežģītos apstākļos.

Vita Narnicka uzrunājot Valsts zemes dienesta darbiniekus sacīja: “Es esmu komandas cilvēks un man kā iestādes vadītājai viena no prioritātēm būs veicināt Valsts zemes dienesta un tā darbinieku izaugsmi. Es esmu atvērta sadarbībai un kopīgu mērķu sasniegšanai. Otra prioritāte būs nodrošināt sabiedrībai kvalitatīvus, Valsts zemes dienesta reģistros, pieejamos datus. Man ir ilgtermiņa stratēģija un vīzija kā Valsts zemes dienests varētu kļūt par izcilāko valsts reģistru turētāju. ”
Jau ziņots, ka pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora amata pretendentu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu Vitu Narnicku virzīt Ministru kabinetam iecelšanai minētajā amatā. Vita Narnicka atklātā konkursā ieguva visaugstāko vērtējumu pretendentu vērtēšanas mutvārdu intervijā un vadības kompetenču novērtēšanā. Otrdien, 11. augustā, Ministru kabinets viņu apstiprināja Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores amatā.

Saistītie resursi