Pieaudzis ADTI darbu skaits

Pieaudzis ADTI darbu skaits
Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statistiku par ADTI (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas) darbiem 2015. gada 2. ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 291 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 5829 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir topogrāfiskie plāni - 3485 (1.tabula).  Salīdzinot ar 2015. gada 1. ceturksni, darbu skaits ir pieaudzis par 13%, bet gada griezumā, salīdzinot ar 2014.gada 2. ceturksni, par 12%.

  Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 3485 6032 hektāri
Izpildmērījumu plāni 2344 844 kilometri un 323 hektāri
Kopā 5829  

1.tabula

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) tradicionāli izstrādāti Rīgas pilsētā – 1156. Ievērojami atpaliek pārējās pašvaldības – Ķekavas novadā 303 darbi un Jūrmalas pilsētā 252 darbi (1. attēls).

m_ADTI_IIcet_2015.jpg1.attēls

Arī atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 17.2% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 23.7% no visiem izpildmērījumu plāniem (2.tabula).

Topogrāfiskie plāni Izpildmērījumu plāni
Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
Rīgas pilsēta 601 Rīgas pilsēta 555
Jūrmalas pilsēta 152 Ķekavas novads 192
Ķekavas novads 111 Jūrmalas pilsēta 100

2.tabula

VZD ir apkopojis statistiku par ražīgākajiem mērniekiem šā gada 2. ceturksnī, izveidojot mērnieku Top 5.

Visvairāk ADTI darbu kopā Visvairāk topogrāfisko plānu Visvairāk izpildmērījumu plānu Vislielākās topogrāfisko plānu platības Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi

Igors Gavrilovs

BC-348

138 darbi

 Mihails Vodņevs

BC-496

80 plāni

Igors Gavrilovs

BC-348

137 plāni 

Ģirts Pētersons

AC000000075

266 hektāri

Arnis Aleksandrovs

BC-167

55 kilometri

Inese Irbe

AC000000041

114 darbi

 Inese Irbe

AC000000041

78 plāni

Mairis Neibergs

AC000000015

89 plāni

Ivars Žagars

BC-328

195 hektāri

Dmitrijs Kirčenko

BC-547

42 kilometri

Juris Freimanis

AC000000004

103 darbi

 Maigonis Mičulis

AC000000054

74 plāni

Māris Freimanis

BC-524

78 plāni

Marta Bībere

BC-345

170 hektāri

Jānis Petrons

BC-434

34 kilometri 

Māris Freimanis

BC-524

100 darbi

 Ilvars Draulis

BC-502

65 plāni

Jānis Petrons

BC-434

75 plāni 

Jānis Balodis

AC000000070

143 hektāri 

Imants Rudovičs

BC-29

33 kilometri 

Aivars Druvaskalns

AC000000074

93 darbi

Juris Freimanis

AC0000000004

59 plāni

Ritvars Bodnieks

AC000000064

63 plāni 

 Mareks Kalažs

AC000000047

141 hektāri

Igors Gavrilovs

BC-348

32 kilometri 

 3.tabula

Informācija par iepriekšējo periodu pārskatiem atrodama VZD mājas lapas sadaļā "Statistika par ADTI darbiem"!

 

Saistītie resursi