Sagatavots ADTI nozares pārskats par 2015. gada IV ceturksni

Sagatavots ADTI nozares pārskats par 2015. gada IV ceturksni
Atslēgas vārdi:
Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statistiku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2015.gada IV ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 296 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 7047 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir izpildmērījuma plāni – 3825 (1.tabula).  Salīdzinot ar iepriekšējo – 2015.gada III ceturksni, darbu skaits ir pieaudzis par 1,3%, bet gada griezumā par 14%, salīdzinot ar 2014.gada IV ceturksni.

  Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 3222 5287 ha
Izpildmērījumu plāni 3825 1543 km
643 ha
Kopā 7047  

1.tabula

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) tradicionāli izstrādāti Rīgas pilsētā – 1421. Pārējās pašvaldības seko ar krietni mazāku darbu skaitu – Ķekavas novadā tie ir 308 darbi un Jūrmalas pilsētā 291 (1. attēls). 

ADTI_IVcet_2015_540.jpg

1.attēls Palielināt attēlu!

Arī atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 15% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 24.5% no visiem izpildmērījumu plāniem (2.tabula).

Topogrāfiskie plāni Izlpildmērījumu plāni
Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
Rīgas pilsēta 484 Rīgas pilsēta 937
Ķekavas novads 103 Ķekavas novads 205
Jūrmalas pilsēta 101 Jūrmalas pilsēta 190
Jelgavas novads 89 Daugavpils pilsēta 157
Babītes novads un Liepājas pilsēta 80 Mārupes novads 140

2.tabula

VZD ir arī apkopojis statistiku par ražīgākajiem mērniekiem šā gada IV ceturksnī, izveidojot mērnieku Top5 (3.tabula). 

Visvairāk ADTI darbu kopā Visvairāk topogrāfisko plānu Visvairāk izpildmērījumu plānu Vislielākās topogrāfisko plānu platības Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi
Igors Gavrilovs
BC-348
(218)
Andris Mazkalniņš
AC000000010
(62)
Igors Gavrilovs
BC-348
(218)
Mikhail Vodnev
BC-496
(142 ha)
Jānis Petrons
BC-434
(69 km)
Jānis Petrons
BC-434
(127)
Maigonis Mičulis
AC000000054
(55)
Jānis Petrons
BC-434
(127)
Anda Šimkus
AC000000077
(138 ha)
Leonards Miezītis
BC-220
(68km)
Ritvars Bodnieks
AC000000064
(123)
Lauris Fogels
BC-259
(53)
Liāna Sostare
BC-413
(122)
Ivars Žagars
BC-328
(123 ha)
Arnis Aleksandrovs
BC-167
(66 km)
Liāna Sostare
BC-413
(122)
Mikhail Vodnev
BC-496
(52)
Ritvars Bodnieks
AC000000064
(108)
Mareks Kalažs
AC000000047
(121 ha)
Ivars Žagars
BC-328
(62 km)
Māris Freimanis
BC-524
(116)
Mareks Kalažs
AC000000047
(51)
Mairis Neibergs
AC000000015
(106)
Ritvars Staņa
BC-370
(116ha)
Dagnis Pļavarājs
AC000000067
(52km)

3.tabula

Informācija par iepriekšējo periodu pārskatiem atrodama VZD mājas lapas sadaļā "Statistika par ADTI darbiem"!

Saistītie resursi