Ar 1. janvāri neizsniedz kadastra izziņas, bet iespējams saņemt kadastra informāciju

Ar 1. janvāri neizsniedz kadastra izziņas, bet iespējams saņemt kadastra informāciju
No 2015. gada 1. janvāra Valsts zemes dienests (Dienests) neizsniedz kadastra izziņas. Tas ieviests, lai mazinātu administratīvo slogu valsts pārvaldē, atsakoties no dokumentiem papīra formā, saņemot valsts pakalpojumus.

Izmaiņa stājusies spēkā, jo no Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma un Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr.46 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācija pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” svītrotas normas, kas paredz kadastra izziņu sagatavošanu un izsniegšanu. 

Kadastra izziņas sagatavošana un izsniegšana papīra dokumenta formā tiek pārtraukta. Iepriekš kadastra izziņa papīra formā bija jāiesniedz Zemesgrāmatā. Kopš 2015. gada 1. janvāra Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata  kadastra informāciju saņem tiešsaistē no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.

Gadījumos, kad normatīvajos aktos joprojām ir minēta kadastra izziņas izsniegšana (tai skaitā kadastra izziņai pievienotas informācijas no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem izsniegšana), Dienests pasūtītājam sagatavos un izsniegs Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs), nodrošinot iepriekš kadastra izziņā iekļautās informācijas apjomu. 

Likuma par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 10. , 10.1  un  13.pantā minētās Dienesta kadastra izziņas vietā varēs saņemt Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederību un sastāvu) var pieprasīt jebkura persona, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības normas. Dienesta konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši Jūsu vajadzībām atbilstošāko informāciju.

Saistītie resursi