Statistika par ADTI darbiem 2014. gada 2. ceturksnī

Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statisku par ADTI (augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas) darbiem 2014. gada II ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā kopumā izstrādāti 5197 ADTI darbi, no kuriem lielākā daļa ir topogrāfiskie plāni - 3279 (1. tabula).  Salīdzinot ar 2013. gada II ceturksni, kopējais ADTI darbu skaits ir pieaudzis par 28%, bet, salīdzinot ar iepriekšējo 2014. gada I ceturksni, darbu apjoms ir pieaudzis par 4%.

  Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 3279 5340 ha
Izpildmērījumu plāni 1918 1125 km un 239 ha
Kopā 5197  

                                                     1. tabula.

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) tradicionāli izstrādāti Rīgas pilsētā – 977. Ievērojami atpaliek pārējās pašvaldības – Jūrmalas pilsētā izstrādāti 295 darbi un Ķekavas  novadā – 250 darbi (1. attēls). 

ADTI_2014_II_cet_540.jpg

1. attēls

Arī atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 16.5% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 22.7% no izpildmērījumu plāniem (2. tabula).

Topogrāfiskie plāni Izpildmērījumu plāni
Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
 Rīgas pilsēta  542 Rīgas pilsēta  435
 Jūrmalas pilsēta  188 Ķekavas novads  151
 Mārupes novads  104 Jūrmalas pilsēta  107

2. tabula.

 VZD ir apkopojis statistiku arī par ražīgākajiem mērniekiem šā gada II ceturksnī, izveidojot mērnieku TOP 5 (3. tabula). 

Visvairāk ADTI darbu kopā

Visvairāk topogrāfisko plānu Visvairāk izpildmērījumu plānu Vislielākās topogrāfisko plānu platības Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi

Igors Gavrilovs

BC-348

Inese Irbe

AC000000041

Igors Gavrilovs

BC-348

Ainārs Miķelsons

BC-223

Dzintars Krūkrāmelis

BC-145

Inese Irbe AC000000041 Maigonis Mičulis AC000000054 Mairis Neibergs AC000000015

Maigonis Mičulis

AC000000054

Olga Bartaševiča

BC-10

Maigonis Mičulis AC000000054

Ilvars Draulis

BC-502

Ritvars Bodnieks AC000000064 Jānis Grunte BC-359

Arnis Skujiņš

AC000000055

Atis Baumanis AC000000014 Juris Freimanis AC000000004 Atis Baumanis AC000000014 Guntars Velbergs BC-180 Imants Zemītis BC-301
Ritvars Bodnieks AC000000064

Aivars Zonbergs

BC-252

Aigars Slotiņš AC000000031

Māris Ruģelis

BC-329

Aivars Strazds

AC000000080

 3. tabula

Informācija par iepriekšējo periodu pārskatiem atrodama sadaļā Statistika par ADTI darbiem!

 

 

Saistītie resursi