Gada laikā strauji audzis augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits

Gada laikā strauji audzis augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits
Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statistiku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2014. gada 3. ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 258 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 5808 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir topogrāfiskā plāni - 3075 (1.tabula).  Salīdzinot ar 2013. gada 3. ceturksni, kopējais ADTI darbu skaits ir pieaudzis par 19%, bet, salīdzinot ar iepriekšējo - 2014. gada 2. ceturksni - darbu apjoms ir pieaudzis par 12%.

Kopš VZD ir uzsācis ceturkšņa pārskatu sagatavošanu, ir novērojama nemitīga nozares izaugsme katru ceturksni. Salīdzinot pašreizējos rezultātus ar 2013. gada 1. ceturksni, kad bija veikti 3483 ADTI darbi, vērojams, ka pusotra gada laikā par 67% pieaudzis ADTI darbu skaits.

  Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 3075 6549 ha
Izpildmērījumu plāni 2733 1855 km un 287 ha
Kopā 5808  

1.tabula.

Visvairāk ADTI darbu (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) izstrādāti Rīgas pilsētā – 1153, tālāk seko Ķekavas novads ar 352 darbiem un Jūrmalas pilsēta ar 277 darbiem (1. attēls). 
 Statistika par ADTI 2014.g. 3.cet.
1.attēls. (Lai palielinātu, lūdzam spiest uz attēla!)

Atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, "līdere" ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 17.7% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 22.3% no izpildmērījumu plāniem (2.tabula).
 
Topogrāfiskie plāni Izpildmērījumu plāni
Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
Rīgas pilsēta 544 Rīgas pilsēta 609
Jūrmalas pilsēta   132  Ķekavas novads  226 
Ķekavas novads   126  Jūrmalas pilsēta 145
2.tabula.
 
VZD ir apkopojis statistiku par "ražīgākajiem" mērniekiem 2014. gada 3. ceturksnī, izveidojot mērnieku Top 5 (3. tabula). Lai arī kopumā liela daļa no mērnieku vārdiem Top 5 sarakstā atrodas pastāvīgi, ir arī daži jaunpienācēji.
 
Visvairāk ADTI darbu kopā Visvairāk topogrāfisko plānu Visvairāk izpildmērījumu plānu Vislielākās topogrāfisko plānu platības Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi

Maigonis Mičulis 

AC000000054 

(192 darbi)

Inese Irbe

AC000000041 

(143 plāni)

Igors Gavrilovs

BC-348

(183 plāni)

Māris Ruģelis

BC-329

(1055 hektāri)

Imants Zemītis

BC-301

(125 kilometri)

Igors Gavrilovs

BC-348

(183 darbi)

Maigonis Mičulis

AC000000054

(100 plāni)

Mairis Neibergs

AC000000015

(107 plāni)

Ivars Žagars

BC-328

(344 hektāri)

Olga Bartaševiča

BC-10

(117 kilometri)

Inese Irbe

AC000000041 

(143 darbi)

Mihails Vodņevs

BC-496

(68 plāni)

Maigonis Mičulis

AC000000054

(92 plāni)

Mihails Vodņevs

BC-496

(235 hektāri)

Ivars Žagars

BC-328

(86 kilometri)

Atis Baumanis 

AC000000014

(120 darbi)

Ilvars Draulis

BC-502

(60 plāni)

Atis Baumanis 

AC000000014

(120 plāni)

Ainārs Miķelsons

BC-223

(132 hektāri)

Arnis Aleksandrovs

BC-167

(70 kilometri)

Mairis Neibergs

AC000000015

(107 darbi)

Ingmārs Stakāns

BC-240

(57 plāni)

un

Lauris Fogels

BC-259

(57 plāni)

Arnis Skujiņš

AC000000055

(69 plāni)

Ritvars Staņa

BC-370

(121 hektārs)

Ivars Patmalnieks

BC-87

(67 kilometri)

3.tabula.

Informācija par iepriekšējo periodu pārskatiem atrodama VZD mājas lapas sadaļas "Statistika" apakšsadaļā "Statistika par ADTI darbiem."

Saistītie resursi