Vērojams ADTI darbu skaita pieaugums

Vērojams ADTI darbu skaita pieaugums
Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statistiku par Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2015. gada 1. ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 270 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 5158 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir topogrāfiskie plāni - 3063 (1.tabula).  Kā jau ierasts, gada pirmajā ceturksnī topogrāfisko plānu skaits pārsniedz izpildmērījuma plānu skaitu. Salīdzinot ar 2014. gada 4. ceturksni, ADTI darbu skaits ir samazinājies par 16%, galvenokārt izpildmērījumu plānu skaits. Tomēr gada griezumā vērojama 3% izaugsme, salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni. 

  Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 3063 5569 hektāri
Izpildmērījumu plāni 2095 1036 kilometri un 463 hektāri
Kopā 5158  

 1.tabula

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) tradicionāli izstrādāti Rīgas pilsētā – 1144. Ievērojami atpaliek pārējās pašvaldības – Jūrmalas pilsētā veikti 250 darbi un Ķekavas novadā - 221 (1. attēls). 

ADTI 2015.g. 1.ceturksnis

1.attēls. (Lai palielinātu, spiediet uz attēla)

Analizējot atsevišķi topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 15.6% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 31.8% no visiem izpildmērījumu plāniem (2.tabula).

Topogrāfiskie plāni Izpildmērījumu plāni
Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
Rīgas pilsēta 478 Rīgas pilsēta 666
Jūrmalas pilsēta 153 Ķekavas novads 138
Jelgavas pilsēta 99 Jūrmalas pilsēta 97

2.tabula.

VZD ir apkopojis statistiku par "ražīgākajiem" mērniekiem 2015. gada 1. ceturksnī, izveidojot mērnieku Top-5. (3.tabula)

Visvairāk ADTI darbu kopā Visvairāk topogrāfisko plānu Visvairāk izpildmērījumu plānu Vislielākās topogrāfisko plānu platības Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi

Igors Gavrilovs

BC-348

204 darbi

 Mihails Vodņevs

BC-496

76 plāni

Igors Gavrilovs

BC-348

204 plāni 

Mihails Vodņevs 

BC-496

225 hektāri

 Ivars Žagars 

BC-328

69 kilometri

Arnis Skujiņš

AC000000055

101 darbs

 Inese Irbe

AC000000041

63 plāni

 Jānis Petrons

BC-434

72 plāni

 Māris Ruģelis

BC-329

187 hektāri

 Arnis Skujiņš

AC000000055

64 kilometri

Atis Baumanis

AC000000014

90 darbi

 Maigonis Mičulis

AC000000054

62 plāni

 Ritvars Bodnieks

AC000000064

67 plāni

 Jānis Balodis

AC000000070

130 hektāri

Jānis Petrons

BC-434

59 kilometri 

Inese Irbe

AC000000041

87 darbi

 Ilvars Draulis

BC-502

60 plāni

Arnis Skujiņš

AC000000055

66 plāni 

Linda Meimane

BC-137

115 hektāri 

Olga Bartaševiča

BC-10

47 kilometri 

Ritvars Bodnieks

AC000000064

80 darbi

Juris Freimanis

AC0000000004

47 plāni

Mairis Neibergs

AC000000015

65 plāni 

 Maigonis Mičulis

AC000000054

102 hektāri

Igors Gavrilovs

BC-348

43 kilometri 

 3.tabula.

Informācija par iepriekšējo periodu pārskatiem atrodama VZD mājas lapas sadaļā "Statistika par ADTI darbiem"!

Saistītie resursi