Statistika par ADTI darbiem 2014. gada 1. ceturksnī

Statistika par ADTI darbiem 2014. gada 1. ceturksnī
Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statisku* par Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2014. gada I ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā kopumā izstrādāti 4999 ADTI darbi, no kuriem lielākā daļa ir topogrāfiskie plāni - 2975 (1.tabula).  Salīdzinot ar 2013. gada I ceturksni, kopējais ADTI darbu skaits ir pieaudzis par 43%, bet, salīdzinot ar iepriekšējo –  2013. gada IV ceturksni, darbu apjoms ir pieaudzis tikai par 0.14%.

  Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni   2975  5858 ha
Izpildmērījumu plāni  2024 1207 km un 293 ha 
 Kopā  4999  

 1. tabula

 Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) tradicionāli izstrādāti Rīgas pilsētā – 1078. Ievērojami atpaliek pārējās pašvaldības – Jūrmalas pilsētā  ir 282 darbi un Ķekavas  novadā – 226 darbi (1. attēls).

 

ADTI darbu apjomi 2014. gada I cet.

1. attēls

Topogrāfisko plānu un izpildmērījumu plānu grupā pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 16.8% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 28.6% no izpildmērījumu plāniem (2.tabula).

Topogrāfiskie plāni Izpildmērījumu plāni
Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
Rīgas pilsēta 499 Rīgas pilsēta 579
Jūrmalas pilsēta 175 Ķekavas novads 108
Ķekavas novads 118 Jūrmalas pilsēta 107

2. tabula

* Nav datu par Durbes novadu, kas ADTI vietējās pašvaldības datubāzes uzturēšanu ir sākusi tikai 07.04.2014.

Saistītie resursi