Statistika par iesniegtajiem topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem 2013.gada IV ceturksnī

Statistika par iesniegtajiem topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem 2013.gada IV ceturksnī
Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statisku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2013.gada IV ceturksnī.

Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statisku1 par ADTI darbiem 2013. gada IV ceturksnī.  Apkopojums veikts izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā kopumā izstrādāti 4992 ADTI darbi no kuriem lielākā daļa ir izpildmērījumu plāni - 2542 (skat. 1. tabulu). Šis ir pirmais ceturksnis 2013.gadā, kad izpildmērījumu plānu skaits pārsniedz topogrāfisko plānu skaitu.

  Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 2450 5147 ha
Izpildmērījumu plāni 2542 1719 km
Kopā 4992  

1. tabula

Visvairāk topogrāfiskie un izpildmērījumu plāni ir izstrādāti Rīgas pilsētā – 1105. Ievērojami atpaliek pārējās pašvaldības – Jūrmalas pilsētā  ir  tikai 242 darbi un Mārupes novadā – 165 darbi (skat. 1. attēlu).

ADTI_IVcet_small2.jpg1. attēls (spiediet uz attēla, lai to palielinātu)

Topogrāfiskos un izpildmērījumu plānu pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 18.8% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 25.3% no izpildmērījumu plāniem (skat. 2.tabulu).

  Topogrāfiskie plāni Izlpildmērījumu plāni
  Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu sklaits
1 Rīgas pilsēta 461 Rīgas pilsēta 644
2 Jūrmalas pilsēta 116 Jūrmalas pilsēta 126
3 Jelgavas pilsēta 94 Jelgavas pilsēta 98

2. tabula

VZD ir arī apkopojis statistiku2 par ražīgākajiem mērniekiem 2013.gada IV ceturksnī, izveidojot mērnieku Top 5.

  Visvairāk
ADTI
darbu
kopā
Visvairāk
topogrāfisko plānu
Visvairāk
izpildmērījumu plānu
Vislielākās topogrāfisko plānu platības Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi
1 Inese Irbe
AC000000041
Inese Irbe
AC000000041
Igors Gavrilovs
BC-348
Māris Ruģelis
BC-32
Viktors Meškovskis
BC-170
2 Maigonis Mičulis
AC000000054
Maigonis Mičulis
AC000000054
Mairis Neibergs AC000000015 Aivars Zonbergs
BC-2529
Sentis Tuomas
AC000000066
3 Igors Gavrilovs
BC-348
Raivis Otto
BC-417
Maigonis Mičulis
AC000000054
Maigonis Mičulis
AC000000054
Olga Bartaševiča
BC-10
4 Mairis Neibergs AC000000015 Arnis Skujiņš AC000000055 Dagnis Pļavarājs
AC000000067
Ģirts Pētersons
AC000000075
Valdis Dzenovskis
AC000000089
5 Arnis Skujiņš AC000000055 Mareks Kalažs
AC000000047
Ritvars Bodnieks
AC000000064
Jānis Balodis
AC000000070
Arnis Aleksandrovs
BC-167

 

1 Nav datu par Durbes novadu, kas neuztur ADTI vietējās pašvaldības datubāzi.
2 Nav iekļauti dati par Liepājas pilsētu, kas atskaitē nav norādījusi nepieciešamos datus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Lasītāju komentāri

Saistītie resursi