Turpina pieaugt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits

Turpina pieaugt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits
Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statistiku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2014. gada 4. ceturksnī. Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā 274 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas kopumā sagatavojušas 6179 ADTI darbus, no kuriem lielākā daļa ir izpildmērījumu plāni - 3345 (1.tabula).  Līdzīgi kā 2013. gada 4. ceturksnī izpildmērījumu plānu skaits pārsniedz topogrāfisko plānu skaitu. Šis ceturksnis izceļas ar visu laiku lielāko ADTI darbu skaitu, kopš tika uzsākta pārskatu gatavošana 2013. gadā. Salīdzinot ar 2013. gada 4. ceturksni, kopējais ADTI darbu skaits ir pieaudzis par 24%, bet, salīdzinot ar iepriekšējo - 2014. gada 3. ceturksni, darbu skaits ir pieaudzis par 6%.

  Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 2834 5541 ha
Izpildmērījumu plāni 3345 1973 km un 470 ha
Kopā 6179  

1.tabula.

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) tradicionāli izstrādāti Rīgas pilsētā – 1227. Ievērojami atpaliek pārējās pašvaldības – Jūrmalas pilsētā izstrādāti 335 darbi, Ķekavas novadā - 300 darbi (1. attēls). 

ADTI darbu apjomi 2014. g. 4. cet.

1.attēls. (Lai palielinātu, lūdzam spiest uz attēla!)

Arī atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kurā izgatavoti 16.8% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 22.5% no izpildmērījumu plāniem (2.tabula).

Topogrāfiskie plāni Izpildmērījumu plāni
Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
Rīgas pilsēta 475 Rīgas pilsēta 752
Jūrmalas pilsēta  123 Ķekavas novads 218
Liepājas pilsēta 88 Jūrmalas pilsēta 212
2.tabula.

VZD ir arī apkopojis statistiku par "ražīgākajiem mērniekiem" pagājušā gada 4. ceturksnī, izveidojot mērnieku Top 5 (3.tabula). 

Igors Gavrilovs

BC-348

(179 darbi)

Inese Irbe

AC000000041

(92 plāni)

Igors Gavrilovs

BC-348

(179 plāni)

Mihails Vodņevs

BC-496

(179 hektāri)

Lauris Fogels

BC-259

(118 kilometri)

Atis Baumanis

AC000000014

(161 darbs)

Maigonis Mičulis

AC000000054

(83 plāni)

Mairis Neibergs

AC000000015

(148 plāni)

Guntis Štāls

BC-374

(163 hektāri)

Viktors Meškovskis

BC-170

(104 kilometri)

Inese Irbe

AC000000041

(154 darbi)

Juris Freimanis

AC000000004

(71 plāns)

Atis Baumanis

AC000000014

(127 plāni)

Didzis Veinbergs

AC000000121

(161 hektārs)

Imants Zemītis

BC-301

(84 kilometri)

Mairis Neibergs

AC000000015

(148 darbi)

Mihails Vodņevs

BC-496

(64 plāni)

Ritvars Bodnieks

AC000000064

(112 plāni)

Sergejs Ivaņņikovs

BC-52

(158 hektāri)

Ainārs Miķelsons

BC-223

(78 kilometri)

Juris Freimanis

AC000000004

(141 darbs)

Aigars Druvaskalns

AC000000074

un

Ilvars Draulis

BC-502

(abiem 41 plāns)

Juris Freimanis

AC000000004

(70 plāni)

Māris Ruģelis

BC-329

(156 hektāri)

Dzintars Krūtkrāmelis

BC-145

(73 kilometri)

Visvairāk ADTI darbu kopā Visvairāk topogrāfisko plānu Visvairāk izpildmērījumu plānu Vislielākās topogrāfisko plānu platības Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi
3.tabula.

Informācija par iepriekšējo periodu pārskatiem atrodama VZD mājas lapas sadaļā "Statistika par ADTI darbiem"!

Saistītie resursi