Videomateriāli par izmaiņām zemes ierīcības projekta (ZIP) regulējumā

Videomateriāli par izmaiņām zemes ierīcības projekta (ZIP) regulējumā
Valsts zemes dienesta (VZD) Zemes pārvaldības procesu daļas organizētā semināra “Izmaiņas zemes ierīcības projekta izstrādē” videomateriālus iespējams noskatīties VZD kanālā tīmekļa vietnē YouTube, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapas videoarhīvā.

Semināra zemes ierīkotājiem videoieraksts ir sadalīts 15 daļās un ir pieejams šajā saitē - seminārs “Izmaiņas zemes ierīcības projekta izstrādē”. Pie katra no 15 ierakstiem norādīts, kuras semināra satura daļas iekļautas attiecīgajā fragmentā. Lai būtu vieglāk izvēlēties interesējošo jautājumu, viss satura rādītājs ievietots atskaņošanas saraksta aprakstā.

Pašvaldību speciālistiem organizētā semināra ierakstu (3h 20min) meklējiet šajā saitē - videokonference "Izmaiņas zemes ierīcības projekta izstrādē"

Semināru šī gada 9. un 12. augustā klātienē noklausījās 48 zemes ierīkotāji. Savukārt 17. augustā Latvijas Pašvaldību savienības videokonferencē piedalījās lielākais vairums pašvaldību speciālistu. 

2016. gada 2. augustā Ministru kabinetā pieņemtie “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” paredz vairākas izmaiņas zemes ierīcības projektu izstrādē (skat. Ministru kabineta noteikumi Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”).

Zemes ierīkotājiem ir svarīgi iepazīties, kādus jauninājumus nosaka jaunā zemes ierīcības projektu izstrādes kārtība. Piemēram, projekts jāizstrādā elektroniskā formā, stājas spēkā divējāda projekta izstrādes nosacījumu pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība, ir noteikti projekta nosacījumu izsniegšanas un grafiskās daļas saskaņošanas termiņi, kā arī jaunas prasības projekta grafiskās daļas izstrādē, grozījumu veikšanā u.c.

Savukārt pašvaldību speciālistiem jaunais zemes ierīcības projekta izstrādes regulējums jāpārzina šādos aspektos: projekta izstrādes ierosināšana, projekta izstrādes nosacījumu izsniegšana, projekta izstrāde, projekta saskaņošana, t.sk., projekta dokumentu aprite, projekta apstiprināšana. 

Saistītie resursi