Rēzekne

Līdz 9. jūnijam VZD pakalpojumus sniedz tikai elektroniski. VZD kontakttālruņi uz ārkārtējās situācijas laiku:
64628802, 64628487, 64628488; 65407136, 65407132, 65407147, 65407138; 65207240, 65207253.

klientu apkalpošanas centra adrese  Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis informācijas saņemšanai  67038800
Rēzeknes klientu apkalpošanas centra adreselientu apkalpošanas centra e-pasta adrese  kac.rezekne@vzd.gov.lv
Ieeja Rēzeknes klientu apkalpošanas centrā
Klientu apkalpošanas centrā pieejami arhīva materiāli Dienesta rīcībā esošie arhīva materiāli par  Ciblas novadā, Kārsavas novadā, Ludzas novadā, Rēzeknes pilsētā un novadā, Viļānu novadā un Zilupes novadā  esošajiem nekustamajiem īpašumiem atrodas 
Vides pieejamība
Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs ir pieejams personām ar kustību traucējumiem
Kā nokļūt līdz klientu apkalpošanas centram?
Latgales reģionālās nodaļas darbinieku kontaktinformācija
Latgales reģionālās nodaļas vadītāja vietnieks– Jāzeps Buļs
        Rēzeknes biroja vadošā speciālista tālruņa Nr.   67038800
        Rēzeknes biroja vadošā speciālista e-pasta adrese   Jazeps.Buls@vzd.gov.lv
Juridiskās daļas vadītāja – Inga Razumovska
        Rēzeknes biroja vadošā speciālista tālruņa Nr.   67038800
        Rēzeknes biroja vadošā speciālista e-pasta adrese   Inga.Razumovska@vzd.gov.lv
Administratīvās daļas vadītāja – Aina Tabūne
        Rēzeknes biroja vadošā speciālista tālruņa Nr.  
67038800
        Rēzeknes biroja vadošā speciālista e-pasta adrese  
Aina.Tabune@vzd.gov.lv
Rēzeknes biroja darbinieku kontaktinformācija
Biroja vadītāja – Natālija Streikiša
        Rēzeknes biroja vadītaja tālruņa Nr.   67038800
        Rēzeknes biroja vadītāja e-pasta adrese   Natalija.Streikisa@vzd.gov.lv
Biroja vadošais speciālists – Irīna Grišunova
        Rēzeknes biroja vadošā speciālista tālruņa Nr.   67038800
        Rēzeknes biroja vadošā speciālista e-pasta adrese   Irina.Grisunova@vzd.gov.lv
Privātpersonu pieņemšanas laiki
Rēzeknes biroja vadītāja  Reģionālās nodaļasvadītāja 

Saistītie resursi