Rīgas reģionālā nodaļa

Kontaktinformācija

Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV - 1050
Oficiālā e-pasta adrese: riga@vzd.gov.lv
Tālrunis: tel. 67038400

Vadītāja Baiba Fišere, tel. 67038535
Vadītāja vietnieks Kadastra jautājumos Gatis Kalniņš, tel.67038650
Administratīvās daļas vadītajs Ivars Zivtiņš, tel. 67038473
Arhīva daļas vadītāja Ilze Vanaga, tel. 67038578
Klientu apkalpošanas un informācijas centra vadītāja Ilze Delvere, tel. 67038474
Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļas vadītāja Mirdza Martukāne, tel. 67038637

Rīgas reģionālā nodaļa ir Dienesta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros realizē Dienestam noteiktos uzdevumus šādās administratīvajās teritorijās: Rīgā, Jūrmalā, Ādažu novadā, Babītes novadā, Baldones novadā, Carnikavas novadā, Engures novadā, Garkalnes novadā, Ikšķiles novadā, Inčukalna novadā, Jaunpils novadā, Kandavas novadā, Krimuldas novadā, Ķeguma novadā, Ķekavas novadā, Lielvārdes novadā, Mālpils novadā, Mārupes novadā, Ogres novadā, Olaines novadā (izņemot būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus (ar apsekošanu dabā)), Ropažu novadā, Salaspils novadā, Saulkrastu novadā, Sējas novadā, Siguldas novadā, Stopiņu novadā, Tukuma novadā.

Reģionālās nodaļas funkcijas:

  • zemes reformas īstenošana lauku apvidos, tai skaitā lauku zemes izpirkšanas realizācija un zemes robežu strīdu izskatīšana;
  • būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  • iesniegto zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšana, atbilstoši reģionālās nodaļas darbības teritorijai ;
  • datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā, Valsts adrešu reģistrā;
  • sniegt atzinumus ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  • konsultāciju sniegšana fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, tai skaitā pašvaldībām, reģionālās nodaļas kompetences ietvaros.


Reģionālās nodaļas pakļautībā atrodas:

 

 

Saistītie resursi