Apliecinājums par nekustamā īpašuma reģistrāciju/aktualizāciju, sastāvu un vērtību

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 54. punkta izpildi, Dienests publicē apliecinājuma par kadastra objekta (telpu grupas) reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju saturu:

  • Kadastra objekta identifikators;
  • Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;
  • Telpu grupas pamatdati;
  • Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji;
  • Labiekārtojumi;
  • Nomas pamatdati;
  • Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības.

Saistītie resursi