Apliecinājums par nekustamā īpašuma reģistrāciju/aktualizāciju, sastāvu un vērtību

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 54. punkta izpildi, Dienests publicē apliecinājuma par kadastra objekta (zemes vienības daļu) reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju saturu:

  • Kadastra objekta identifikators;
  • Zemes vienības daļas pamatdati;
  • Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
  • Nomas pamatdati;
  • Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības;
  • Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana.

Saistītie resursi