Tipveida informācijas saturs

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 53. punkta izpildi, Dienests publicē tipveida izdruku saturu:

Saistītie resursi