Normatīvo aktu projekti

Normatīvo aktu projekti

Dienests informē par sagatavotajiem tiesību aktu projektiem (likumprojektiem un MK noteikumu projektiem).

Sabiedrības līdzdalība

Dienests informē par izstrādes stadijā esošiem tiesību aktu projektiem pirms to iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē. Ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar paziņojumiem par līdzdalības iespējām, tiesību aktu projektiem un to anotācijām un līdz norādītajam datumam iesūtīt savu viedokli par konkrēto tiesību akta projektu uz paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Sabiedrības līdzdalība noslēgusies:

Ministru kabineta noteikumu projekta „Adresācijas noteikumi" izstrāde (noslēdzās 2018. gada 25. jūnijā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 „Valsts zemes dienesta nolikums"" izstrāde (noslēdzās 2017. gada 28. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” izstrāde (noslēdzās 2016. gada 19. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”” izstrāde (noslēdzās 2016. gada 19. augustā). Lasīt paziņojumu par līdzdalības iespējām!

Saistītie resursi