Datu aktualizācija

Atkārtota kadastrālā uzmērīšana. Nolietojuma, lietošanas veida, labiekārtojuma, telpu nosaukuma aktualizācija. Ēkas, atsavināšanas aizlieguma, apgrūtinājuma dzēšana. 

PAKALPOJUMI:

Saistītie resursi