Atzīmes par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu dzēšana Kadastrā

VZD būvēm dzēš ierakstītu atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu, ja ir saņemts atbilstošs pieprasījums un dokuments, uz kura dokumenta minētā atzīme ir dzēšama. 

Atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu būvēm dzēš pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikumu, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, nodokļu administrācijas lēmumu vai kriminālprocesa virzītāja lēmumu.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pakalpojuma izpildes ietvaros būvēm Kadastrā tiek dzēsta atzīme par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu. Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Gadījumā, ja VZD nebūs tiesiska pamata dzēst atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu (piemēram, dokuments uz kura pamata dzēšama atzīme, nesatur visas nepieciešamas ziņas pakalpojuma izpildei), tad VZD sagatavos atteikumu dzēst atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu.

Pakalpojumu var saņemt:

 • zvērināts tiesu izpildītājs;
 • nodokļu administrētājs;
 • maksātnespējas procesa administrators;
 • kriminālprocesa virzītājs (Valsts policijas izmeklētājs, prokurors, tiesa);
 • persona – pakalpojuma pieteicējs uz tiesas nolēmuma pamata;
 • būves tiesiskais valdītājs.

VZD pakalpojumu sniedz, ja ir iesniegts viens no dokumentiem, pamatojoties uz kuru dzēšama atzīme par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesisko valdītāju:

 • zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījums (rīkojums), kurā norādīts izpildē esošās lietas numurs;
 • maksātnespējas procesa administratora pieteikums;
 • nodokļu administrācijas iesniegums un lēmums;
 • kriminālprocesa virzītāja iesniegums un lēmums;
 • tiesas nolēmums.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg  elektroniski uz klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi

sanemsana pasts.jpg pa pastu uz klientu apkalpošanas centra adresi

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Atbildi var saņemt: 

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf) uz informācijas pieprasījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju) uz pieprasījumā norādīto adresi.

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Iesniedzamie dokumenti
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Atbildes saņemšana

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts.

icon_3.pngPakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:
epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.
sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Atzīmes par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu dzēšana Kadastrā 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi