Informācijas par ēkas nodošanu ekspluatācijā reģistrācija vai aktualizācija


No 2020. gada 1. aprīļa nodrošināta datu aktualizācija Kadastrā, ja no Būvniecības informācijas sistēmas ar datu apmaiņas servisu saņemtas ziņas par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu (izņemot, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, nelieto Būvniecības informācijas sistēmu, lai sagatavotu dokumentus par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu). Šajos gadījumos datu aktualizācija Kadastrā notiks automātiski, bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma.

Personām kadastra datu aktualizācija Kadastrā jāierosina, VZD iesniedzot iesniegumu, gadījumos:

 • ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, līdz 2020. gada 31. martam izdotā dokumentā vai Būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājusi informāciju par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā;
 • ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, nelieto Būvniecības informācijas sistēmu, lai sagatavotu dokumentus par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu personai izsniegtā dokumentā ir apstiprinājusi informāciju par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Šajos gadījumos VZD kadastra datus aktualizēs piecu darbdienu laikā, piemērojot maksu. Pakalpojuma izpildes rezultātā Kadastrā tiks izdarīta atzīme par būves, telpu grupas (dzīvokļa) ekspluatācijā pieņemšanas gadu, kā arī tiks aktualizēti citi dati no dokumenta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā (piemēram, dati par objekta labiekārtojumiem).

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 9.25 EUR
Pakalpojumu var saņemt: 
 1. nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 2. kopīpašuma gadījumā - jebkurš nekustamā īpašuma īpašnieks, vai ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 3. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona (portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu  Kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības).
Lai saņemtu pakalpojumu, iesniedz šādus dokumentus:
 • iesniegums par datu aktualizāciju;
 • akts par būves, telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā;
 • pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarota persona.
Lai saņemtu pakalpojumu ievēro nosacījumu:
 • datu aktualizāciju veic Kadastrā reģistrētajam objektam.
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Nosacījumi

Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Kadastra datu aktualizācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.

E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv. Informācija, kā persona var reģistrēties portālā kadastrs.lv.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu:

 • Dienesta sagatavoto iesniegumu par pasūtījumu. VZD iesniegumu par pasūtījumu sagatavo 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma un ievieto to parakstīšanai portālā kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta.
 • Iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām:
  • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
  • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo;
   • notārs vai bāriņtiesa;
   • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 •   papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  • notārs vai bāriņtiesa;
  • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.

Pakalpojumu var apmaksāt:

1. Portālā Kadastrs.lv, izmantojot Latvija.lv maksājumu sistēmu;

2. jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;

3. jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.

 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas..

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu VZD juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Informācijas par ēkas nodošanu ekspluatācijā reģistrācija vai aktualizācija 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

VAI

Kadastra objekta datu aktualizācija uz viena dokumenta pamata, veicot vairāk kā trīs veidu datu aktualizāciju 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.

icon_3.png Par pakalpojumu tiks piemērots 10% cenas samazinājums, ja tas tiks pieprasīts un saņemts portālā www.kadastrs.lv 

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi