Inženierbūves atsavināšanas aizlieguma dzēšana

Dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamajai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvoklim, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā, kā arī būvei līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, Kadastrā dzēš atsavināšanas aizlieguma atzīmi.

Atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā dzēš līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikumu, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, nodokļu administrācijas lēmumu, kriminālprocesa virzītāja lēmumu, kredītiestādes pieprasījumu vai citu dokumentu, pamatojoties uz kuru var dzēst atsavināšanas aizliegumu.

VZD informāciju par nekustāmā īpašuma atsavināšanas aizliegumu uztur līdz tā reģistrācijai zemesgrāmatā.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā nekustamajam īpašumam dzēš atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā. Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Pakalpojumu var saņemt:

 1. kadastra subjekts;
 2. zvērināts tiesu izpildītājs;
 3. nodokļu administrētājs (Valsts ieņēmumu dienests un tā izveidotās institūcijas, pašvaldības domes ieceltas amatpersonas vai izveidotas iestādes, kā arī citas iestādes, ja tās paredzētas konkrētos likumos);
 4. maksātnespējas procesa administrators;
 5. kriminālprocesa virzītājs (Valsts policijas izmeklētājs, prokurors, tiesa);
 6. tiesa vai persona - pakalpojuma pieteicējs uz tiesas lēmuma pamata;
 7. iepriekšminēto personu pilnvarotā persona.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Atsavināšanas aizlieguma atzīmes Kadastrā dzēš līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, ja:

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Nosacījumi

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

 1. viens no iesniegumiem:
  • zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījums (rīkojums);
  • maksātnespējas procesa administratora pieteikums lēmums;
  • nodokļu administrācijas lēmums;
  • kriminālprocesa virzītāja lēmums;
  • tiesas lēmums;
  • kadastra subjekta (īpašnieka) pieprasījums ar pievienoto dokumu uz kuru pamata var dzēst nekustamā īpašuma atsavināšanas aizliegumu:
 2. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Ar informāciju, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei iespējams iepazīties šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Atsavināšanas aizlieguma dzēšana Kadastrā 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi: 

Saistītie resursi