Datu reģistrācija

Pirmreizēja kadastrālā uzmērīšana. Nekustamā īpašuma, atsavināšanas aizlieguma, apgrūtinājuma un atzīmes par ēkas nodošanu ekspluatācijā reģistrācija. Sadale un apvienošana.

Saistītie resursi