Kadastra dati

Nekustamo īpašumu, būvju, zemes vienību, telpu grupu raksturojošie teksta un telpiskie dati no Kadastra informācijas sistēmas

Saistītie resursi