Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu WMS serviss

VZD sniedz ATIS telpiskos datus, kuriem datu sniedzējs nav noteicis ierobežotas pieejamības informācijas statusu.

Sakarā ar tehnisku uzlabojumu veikšanu, pakalpojums šobrīd nav pieejams. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

ATIS datu sniedzējs ir objekta īpašnieks vai institūcija, kas atbild par objekta datu sagatavošanu vai apgrūtinātās teritorijas izveidošanu un tās robežu datu sagatavošanu.

Klientu apkalpošanas centri
Pakalpojuma maksa
23 EUR / 170.75 EUR

Dati par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem ir pieejama šādos mērogos:

  • Slānim par objektiem: no 1:200 līdz 1:10 000;
  • Slānim par apgrūtinātajām teritorijām: no 1:200 līdz 1:75 000.

VZD ATIS telpiskos datus sniedz izmantojot Web Map Service tīmekļa pakalpi ģeotelpisko datu apmaiņai no vienas vai vairākām ģeotelpisko datu bāzēm (turpmāk – pakalpojums). Maksa par pakalpojuma  izmantošanu diennaktī (laika periodā no plkst. 00.00 līdz 24.00) tiek aprēķināta par tām diennaktīm, kuru laikā  vismaz vienreiz notikusi pieslēgšanās  pakalpojumam, neatkarīgi no izmantošanas ilguma un pieslēgumu reizēm. Mēneša maksa tiks aprēķināta neatkarīgi no tā, vai kalendārajā mēnesī tiek veikts  viens vai vairāki pieslēgumi pakalpojumam.

Pakalpojumu var saņemt portālā geolatvija.lv (Ģeoportālā) izmantojot e-pakalpojumu “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas WMS serviss”. E-pakalpojums Ģeoportālā (ģeoprodukts) ir pieejams pēc tā apmaksas, ja pakalpojuma saņēmējs ir piekritis licencē iekļautajiem noteikumiem (skat. sadaļu “Nosacījumi”).

ATIS telpisko datu WMS serviss ir izstrādāts, lai ikviens interesents var pārlūkot datus par apgrūtinātajām teritorijām un aizsargjoslu izraisošiem objektiem (punkti, līnijas, daudzstūri).

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Web servisus var pieslēgt, izmantojot populārākās telpisko datu apstrādes lietojumprogrammas:

Nosaukums  Lietojumprogrammas
veids
QuantumGIS bezmaksas 
Gaia bezmaksas
ArcGIS for Desktop maksas 
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju WMS serviss 23.00 EUR pieslēgumi diennaktī 31.
170.75 EUR viens mēnesis 31.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi