Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude Kadastrā reģistrētajiem datiem

Pamatojoties uz personas pieprasījumu, VZD veic kadastra dokumenta vai zemes robežu plāna satura atbilstības pārbaudi Kadastrā reģistrētajiem datiem, to apliecinot ar spiedoga nospiedumu.

Kadastra dokumenta atbilstības pārbaudi veic, ja persona vēlas pārliecināties, vai tai ir nepieciešams apliecinājums par personas rīcībā esošajā kadastra dokumentā (piemēram, kadastra izziņa, būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, zemes robežu plāns) atspoguļoto datu atbilstību Kadastrā reģistrētajiem datiem.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
1 darba diena
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā ir pārbaudīta personas rīcībā esošā kadastra dokumenta atbilstība Kadastrā reģistrētajiem datiem, un kadastra dokumentam uzliek spiedoga nospiedumu, kas norāda kadastra dokumentā atspoguļoto datu atbilstību Kadastrā. 

Pakalpojumu var saņemt:
  1. īpašnieks, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs; 
    • izņēmums:  ikviena persona var pieprasīt zemes robežu plāna atbilstības pārbaudi Kadastrā reģistrētajiem datiem; 
  2. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojumu iespējams saņemt:

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu.

  • Par pakalpojumu
  • Pakalpojuma pasūtīšana
  • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādam nosacījumam:
  • sagatavotais kadastra dokuments vai zemes robežu plāns ir reģistrēts Kadastrā.
Lai saņemtu pakalpojumu, jāiesniedz šādi dokumenti:
  • kadastra dokuments (piemēram, kadastra izziņa, būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, zemes robežu plāns), kura atbilstību Kadastrā reģistrētajiem datiem vēlaties pārbaudīt;
  • pilnvara, ja pieprasījumu iesniedz pilnvarotā persona.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret Kadastra datiem 9.25 EUR viens dokuments 38.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi