Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) sagatavo par dzīvokļa, zemes, zemes un būvju un ēku (būvju) nekustamo īpašumu no Kadastrā reģistrētajiem (pēdējie reģistrētie) teksta datiem.

Izvēloties šo pakalpojumu Jūs varēsiet saņemt plašu informāciju par nekustamo īpašumu – tā sastāvu, sastāvā ietilpstošajiem objektiem (zemes vienību, būvi, telpu grupu), kā arī par nekustamā īpašuma piederību.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
līdz 15 kalendārām dienām
Pakalpojuma maksa
no 7.00 EUR

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir viena vai vairākas zemes vienības vai zemes vienības un būves satur šādus datus:

Informācijas bloka nosaukums Informācijas saturs*
Kadastra objekta identifikators Nekustamā īpašuma kadastra numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs Kadastra objektu uzskaitījums t.i. cik un kādas zemes vienības, būves vai telpu grupas reģistrētas īpašuma sastāvā, norādot to kadastra apzīmējumus un adreses, pazīme, par būves pilnīgu vai daļēju sadali dzīvokļa īpašumos
Nekustamā īpašuma pamatdati Nosaukums, nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopēja platība
Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums Zemesgrāmatas dati - nodalījuma numurs, zemesgrāmatu nodaļas nosaukums, vai informācija par to, ka nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā
Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem

Personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs, adrese, personas īpašuma tiesību statuss, atzīme, ka persona ir nomnieks ,domājamā daļa, ja attiecīgais īpašums ir kopīpašums.

Zemes vienības pamatdati Zemes vienības adrese, platība, lietošanas veidi, statuss, kā arī informācija par būvēm, kas atrodas zemes vienības robežās.
Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Norāda atļauto mērķi kādam  zeme tiek izmantota pašreiz vai kāds norādīts  pašvaldības teritorijas plānojumā (detālplānojumā) norādītā.

Šo lielumu izmanto nodokļa aprēķināšanas un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi Lietošanas tiesību apgrūtinājumu veidi.  Apgrūtinājumi ir viens no kadastrālo vērtību samazinošiem lielumiem, taču ne visus noteiktos apgrūtinājumus ņem vērā vērtības aprēķinā.
Būves pamatdati Adrese, būves nosaukums, lietošanas veids ar aprakstu, kopēja platība, apbūves laukums, ēkas virszemes un pazemes stāvu skaits, ārsienu materiāls un kods, būves telpu grupu skaits, ekspluatācijā pieņemšanas gads, fiziskais stāvoklis, kadastrālās uzmērīšanas datums, tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve, pazīme, ka būve ir pirmsreģistrēta, pazīme, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta, funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi.
Būves vēsturiskie dati Liters, vēsturiskais nosaukums
Telpu grupas pamatdati Adrese, telpu grupas nosaukums, lietošanas veida kods un apraksts, būves stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa, telpu skaits telpu grupā, kopējā platība, kadastrālās uzmērīšanas datums, dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, būves kadastra apzīmējums, kurā atrodas telpu grupa, zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve, kurā ietilpst telpu grupa
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības Kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem.
Atzīmes Atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā reģistrē pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikuma, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma, nodokļu administrācijas lēmuma, kriminālprocesa virzītāja lēmuma vai kadastra subjekta pieprasījuma.

VZD informāciju par atsavināšanas aizliegumu uztur līdz tā ierakstīšanai zemesgrāmatā.

 

*  Šeit ir pieejama papildus informācija par VZD izsniedzamo informācijas bloku sastāvu.

Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai būves satur šādus datus:

Informācijas bloka nosaukums Informācijas saturs*
Kadastra objekta identifikators Nekustamā īpašuma kadastra numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs Kadastra objektu uzskaitījums t.i. cik un kādas būves reģistrētas īpašuma sastāvā, norādot to kadastra apzīmējumus un adreses, pazīme par būves pilnīgu vai daļēju sadali dzīvokļa īpašumos
Nekustamā īpašuma pamatdati Nekustamā īpašuma nosaukums
Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums Zemesgrāmatas dati - nodalījuma numurs, zemesgrāmatu nodaļas nosaukums, vai informācija par to, ka nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā
Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem

Personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs, adrese, personas īpašuma tiesību statuss, atzīme, ka persona ir nomnieks ,domājamā daļa, ja attiecīgais īpašums ir kopīpašums.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi Lietošanas tiesību apgrūtinājumu veidi.  Apgrūtinājumi ir viens no kadastrālo vērtību samazinošiem lielumiem, taču ne visus noteiktos apgrūtinājumus ņem vērā vērtības aprēķinā.
Būves pamatdati Adrese, būves nosaukums, lietošanas veids ar aprakstu, kopēja platība, apbūves laukums, ēkas virszemes un pazemes stāvu skaits, ārsienu materiāls un kods, būves telpu grupu skaits, ekspluatācijā pieņemšanas gads, fiziskais stāvoklis, kadastrālās uzmērīšanas datums, tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve, pazīme, ka būve ir pirmsreģistrēta, pazīme, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta, funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi.
Būves vēsturiskie dati Liters, vēsturiskais nosaukums.
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības Kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem.
Atzīmes Atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā reģistrē pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikuma, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma, nodokļu administrācijas lēmuma, kriminālprocesa virzītāja lēmuma vai kadastra subjekta pieprasījuma. VZD informāciju par nekustamā īpašuma atsavināšanas aizliegumu uztur līdz tā ierakstīšanai zemesgrāmatā.

 

* Šeit ir pieejama papildus informācija par VZD izsniedzamo informācijas bloku sastāvu.

Kadastra informācija par dzīvokļa īpašumu satur šādus datus:

Informācijas bloka nosaukums Informācijas saturs*
Kadastra objekta identifikators Nekustamā īpašuma kadastra numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs Objektu kadastra apzīmējumi ar adresēm,  pie nekustamā īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa
Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem Nekustamā īpašuma nosaukums, dzīvokļa īpašuma sastāvā esošā platība
Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums Zemesgrāmatas dati - nodalījuma numurs, zemesgrāmatu nodaļas nosaukums, vai informācija par to, ka nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā
Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem

Personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs, adrese, personas īpašuma tiesību statuss, atzīme, ka persona ir nomnieks ,domājamā daļa, ja attiecīgais īpašums ir kopīpašums

Telpu grupas pamatdati Adrese, telpu grupas nosaukums, lietošanas veida kods un apraksts, būves stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa, telpu skaits telpu grupā, kopējā platība, kadastrālās uzmērīšanas datums, dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, būves kadastra apzīmējums, kurā atrodas telpu grupa, zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve, kurā ietilpst telpu grupa
Zemes vienības pamatdati Zemes vienības adrese, platība, lietošanas veidi, statuss, kā arī informācija par būvēm, kas atrodas zemes vienības robežās.
Būves pamatdati Adrese, būves nosaukums, lietošanas veids ar aprakstu, kopēja platība, apbūves laukums, ēkas virszemes un pazemes stāvu skaits, ārsienu materiāls un kods, būves telpu grupu skaits, ekspluatācijā pieņemšanas gads, fiziskais stāvoklis, kadastrālās uzmērīšanas datums, tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve, pazīme, ka būve ir pirmsreģistrēta, pazīme, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta, funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi.
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības Kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem
Atzīmes Atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā reģistrē pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikuma, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma, nodokļu administrācijas lēmuma, kriminālprocesa virzītāja lēmuma vai kadastra subjekta pieprasījuma. VZD informāciju par nekustamā īpašuma atsavināšanas aizliegumu uztur līdz tā ierakstīšanai zemesgrāmatā.

 

* Šeit ir pieejama papildus informācija par VZD izsniedzamo informācijas bloku sastāvu.

  • Par zemes īpašumu
  • Par ēku (būvju) īpašumu
  • Par dzīvokļa īpašumu
Pakalpojumu var saņemt:
  1. nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
  2. cita persona, kas nav nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" (pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

  • Nosacījumi
  • Pakalpojumu pasūtīšana
  • Pakalpojumu saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
  • brīvas formas rakstisks iesniegums, norādot nekustamā īpašuma kadastra numuru par kuru vēlaties saņemt pakalpojumu un informācijas izsniegšanas veidu (pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu noformē klientu apkalpošanas konsultants);
  • ja tiek pieprasīta kadastra informācija, kas satur fizisko personu datus, jāaizpilda ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma veidlapa, kurā norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Tipveida informācijas par kadastra objektu sagatavošana 7.00 EUR viens dokuments 8.
Dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana 1.85 EUR viens apliecinājums 50.4.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

** Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem

Maksu par Kadastra informāciju nepiemēro normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos!

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi