Kadastra kartes datnes

Lai saņemtu atļauju ģeotelpisko datu kopu izmantošanai, jāaizpilda pieprasijums.

Datu kopas indentifikators - LVA.VZD.NIVKIS.

Informācijas sistēma - Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma.

Koordinātu sistēma - LKS-92 TM.

Pirmpublicējuma gads - 2011-2014.

Pārklājums - 100% Latvijas teritorijas.

Datnes formāts:

  • MicroStation Design V7 (*.DGN), tehniskā specifikācija.
  • Datu bāzes Spatial Data Exchange replikācija (SDE), tehniskā specifikācija pieejama noslēdzot līgumu.

Piemērs (DGN; 66 KB)

Saistītie resursi