Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu un administratīvo robežu datu WMS serviss

Web Map Service (WMS) jeb tīkla karšu serviss ir standarta protokols ģeotelpisko datu apmaiņai tīmeklī no vienas vai vairākām ģeotelpiskām datubāzēm. WMS pieprasījums nosaka, kuru ģeotelpisko slāni vai interešu zonu ir jāapstrādā un atbildē sniedz kartes attēlu rastra formātā, ko var attēlot pārlūkprogrammā. 

Telpisko datu web servisi ir izstrādāti, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt Kadastra un Valsts adrešu reģistra telpisko datu kopas. Tādējādi ikviens interesents var iegūt papildus informāciju profesionālai darbībai:

 • teritoriju robežu telpisko datu un robežu aprakstu sagatavošanai, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) vai loģistikas sistēmas izstrādāšanai, karšu izstrādāšanai, pašvaldību attīstības un detālo plānojumu izstrādei.
Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
no 5.70 EUR

WMS serviss nodrošina iespēju strādāt ne tikai ar lietotāja rīcībā esošajiem datiem, bet vienlaicīgi izmantot arī VZD rīcībā esošos datus, savietojot karšu slāņus tiešsaistē, bez iespējas saglabāt datus uz darbstacijas.

Pakalpojumu var saņemt ikviens interesents:

 • izmantojot portālā www.geolatvija.lv (Ģeoportālā) pieejamo e-pakalpojumu “Kadastrālo vērtību bāzes zonējumu WMS serviss (t. sk. administratīvo robežu dati). E-pakalpojums Ģeoportālā (ģeoprodukts) ir pieejams pēc tā apmaksas, ja pakalpojuma saņēmējs ir piekritis licencē iekļautajiem noteikumiem (skat. sadaļu “Nosacījumi”).
 • noslēdzot sadarbības līgumu ar VZD, kurā iekļauti pakalpojuma izmantošanas nosacījumi (skat. sadaļas “Sadarbības līguma noslēgšana” un  “Nosacījumi”).

Lai noslēgtu līgumu par web servisa izmantošanu un saņemtu piekļuves rekvizītus, ir elektroniski jāaizpilda pieteikuma veidlapa (paraksts nav nepieciešams) un jānosūta uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv. Pieteikumā jānorāda visi līguma sagatavošanai nepieciešamie pieprasītāja dati, web serviss un jāizvēlas apmaksas nosacījumi – maksa par diennakti, kuras laikā izdarīts vismaz viens pieslēgums web servisam, vai konstanta mēneša maksa (maksa nav atkarīga no pieslēgumu skaita).

Maksa par web servisa izmantošanu diennaktī (laika periods no plkst. 00.00 līdz 24.00), tiks aprēķināta par tām diennaktīm, kuru laikā būsiet vismaz vienreiz pieslēgušies web servisam, neatkarīgi no izmantošanas ilguma un pieslēgumu reizēm. Savukārt mēneša maksa tiks aprēķināta neatkarīgi no tā, vai kalendārajā mēnesī esat veikuši vienu, vairākus vai neesat veikuši nevienu pieslēgumu web servisam.

Izmantojot jūsu iesniegumā norādīto informāciju, VZD sagatavos līguma projektu un informēs jūs par līguma parakstīšanas iespējām. Nepieciešamības gadījumā VZD sazināsies ar pieteikumā norādīto kontaktpersonu, lai precizētu līguma sagatavošanai nepieciešamo informāciju.

 • Par pakalpojumu
 • Sadarbības līguma noslēgšana

Vērtību zonējumu slānis satur šādus apakšslāņus:

 • Lauksaimniecībā izmantojamās  zemes zonējums (izvēlei- spēkā esošais  un/vai prognozētais);
 • Meža zemes zonējums (izvēlei- spēkā esošais  un/vai prognozētais);
 • Dzīvojamo māju apbūves zonējums (izvēlei- spēkā esošais  un/vai prognozētais);
 • Rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējums (izvēlei- spēkā esošais  un/vai prognozētais);
 • Komercobjektu apbūves zonējums (izvēlei- spēkā esošais  un/vai prognozētais).

zonejumi.jpg

“Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu un administratīvo robežu WMS serviss” sastāv no diviem slāņiem- vērtību zonējumu slāņa un administratīvo robežu slāņa, kuri satur apakšslāņus.

Administratīvo robežu slānis satur šādus apakšslāņus:

 • Latvijas sauszemes teritorija;
 • Novadi;
 • Pagasti;
 • Pilsētas;
 • Ciemi.

admin.robezu slanis.jpg

Datu kopas identifikators - LVA.VZD.KOMB_2

Informācijas sistēma - Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma

Koordinātu sistēma - LKS-92 TM

Pirmpublicējuma gads – 2011-2014

Pārklājums - 100% Latvijas teritorijas 

Pakalpes veids

 • WMS (Web Map Service) , tehnisko specifikāciju skatīt šeit 
 • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumi
 • Administratīvās robežas
 • Tehniskā specifikācija

VZD dod atļauju datu izmantošanai, izsniedzot licenci vai piedāvājot noslēgt līgumu. Katrā no minētajiem dokumentiem VZD iekļauj noteikumus, kas jāievēro ģeotelpisko datu izmantotājam. Licenci vai līgumu paraksta VZD un datu izmantotājs. 

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Web servisus var pieslēgt, izmantojot populārākās telpisko datu apstrādes lietojumprogrammas:

Nosaukums  Lietojumprogrammas
veids
QuantumGIS bezmaksas 
ArcGIS for Desktop maksas 
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu un administratīvo robežu WMS serviss 5.70 EUR pieslēgumi diennaktī 19.3.
31.30 EUR viens mēnesis 19.3.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi