Adrešu reģistra datu pārlūkošana Portālā

E-pakalpojums paredzēts informācijas par jebkuru adresācijas objektu iegūšanai tiešsaistē

E-pakalpojums nodrošina iespēju portālā Kadastrs.lv  jebkurai personai jebkurā diennakts laikā bez maksas pārlūkot informāciju par jebkuru adresācijas objektu tiešsaistē, ar iespēju informāciju izdrukāt informatīvas izdrukas veidā (bez paraksta).

Portālā Kadastrs.lv pēc adresācijas objekta esošās vai vēsturiskās adreses ir iespēja pārlūkot Adrešu reģistra:

 • teksta datus - adresācijas objekta kods, adrese un tai atbilstošais kadastra objekts, kā arī adresācijas objekta alternatīvais nosaukums (ja tāds ir);
 • telpiskos datus- ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas, ciemu un administratīvo teritoriju robežas, kopā ar šādiem VZD rīcībā esošiem telpiskiem datiem publiski pieejamā apjomā: 
  • Kadastra telpiskiem datiem (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
  • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu karti (apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir, arī prognozētās).

Minētajām kartēm fonā var pieslēgt ortofoto karti (fotogrāfiju no gaisa).

Pakalpojuma saņēmējs, pārlūkojot telpiskos datus, tiem var pievienot savu telpisko datni, kura attēlosies kā papildus kartes slānis.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
Bez maksas

Šo e-pakalpojumu var saņemt jebkura fiziska un juridiska persona bez maksas portālā Kadastrs.lv:

 • teksta datus – uzklikšķinot uz saites “Valsts adrešu reģistrs”.
 • telpiskos datus:
  • sadaļā “Valsts adrešu reģistrs” atrastajam adresācijas objektam aktivizējot saiti “skatīt telpiskos datus” vai
  • atverot pieejamo karšu pārlūku sadaļā “Kartes -> Karšu  pārlūks”.

Portālā publicētos datus aktualizē: 

 • Adrešu reģistra teksta dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra telpiskie dati – reizi diennaktī.

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi:

Saistītie resursi