Administratīvo robežu WFS serviss

Web Feature Service (WFS) attēlo ģeotelpiskās informācijas radīšanas, pārveidošanas un apmainīšanos tīmeklī izmaiņas. WFS ļauj tieši piekļūt ģeotelpiskajai informācijai raksturiezīmju un to īpašību līmenī, tādejādi lietotājs var izgūt vai labot tikai meklētos datus, neveicot to datņu izgūšanu, kas satur nepieciešmao informāciju. 

Telpisko datu web servisi ir izstrādāti, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt Valsts adrešu reģistra telpisko datu kopas, tādējādi iegūstot papildus informāciju profesionālai darbībai:

 • teritoriju robežu telpisko datu un robežu aprakstu sagatavošanai, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) vai loģistikas sistēmas izstrādāšanai, karšu izstrādāšanai, pašvaldību attīstības un detālo plānojumu izstrādei;
 • mežu ierīcības projektu sastādīšanai, mežu taksācijas karšu izgatavošanai, dabas liegumu, rezervātu, ainavisko liegumu zonējuma izstrādei un robežu noteikšanai, apkārtējās vides aizsardzības un piesārņotības karšu veidošanai, dažāda veida komunikāciju un saimniecisko objektu grafiskajai atlikšanai u.c.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
no 5.70 EUR

Ikviens interesents, noslēdzot atbilstošu līgumu, var izmantot VZD piedāvāto administratīvo robežu par visu Latvijas Republikas teritoriju WFS servisu, kas ļauj pārlūkot telpisko datu kopas vektora formātā ar iespējas saglabāt šos datus uz klienta darbastacijas. Servisu izmantošanai ir šādas priekšrocības:

 • iespējams strādāt ne tikai ar jūsu rīcībā esošajiem datiem, bet vienlaicīgi izmantot arī VZD rīcībā esošos datus - administratīvās robežas;
 • nodrošināt savā rīcībā esošo datu telpisku analīzi;
 • ērtu un efektīvu nekustamā īpašuma vai uzņēmuma infrastruktūras pārvaldību;
 • plašas datu vizualizācijas, analīžu un atskaišu sagatavošanas iespējas;
 • iespējams veidot dažādu attīstības scenāriju modeļus.
Sadarbības līguma noslēgšana:
Lai noslēgtu līgumu par web servisa izmantošanu un saņemtu piekļuves rekvizītus, ir elektroniski jāaizpilda  pieteikuma veidlapa (paraksts nav nepieciešams) un jānosūta uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv. Pieteikumā jānorāda visi līguma sagatavošanai nepieciešamie pieprasītāja dati un web serviss.
 
icon_3.png Svarīgi atcerēties, ka mēneša maksa tiks aprēķināta neatkarīgi no tā, vai kalendārajā mēnesī esat veikuši vienu, vairākus vai neesat veikuši nevienu pieslēgumu web servisam.   
 
Izmantojot jūsu iesniegumā norādīto informāciju, VZD sagatavos līguma projektu un informēs jūs par līguma parakstīšanas iespējām. Nepieciešamības gadījumā VZD sazināsies ar pieteikumā norādīto kontaktpersonu, lai precizētu informāciju līguma sagatavošanai.
Grupas slānis ar sekojošiem apakšslāņiem:
 • Valsts administratīvās robežas - nav ierobežojuma
 • Pilsētu nosaukumi - maksimālais mērogs [1:7000000], minimālais mērogs [1:50000]
 • Novadu nosaukumi - maksimālais mērogs [1:800000], minimālais mērogs [1:50000] 
 • Novadu pagastu / pilsētu nosaukumi - maksimālais mērogs [1:400000], minimālais mērogs [1:50000] WFS_Adm_robezas_istais_s.png

Datu kopas identifikators - LVA.VZD.VARIS_600

Informācijas sistēma - Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma

Koordinātu sistēma - LKS-92 TM

Pirmpublicējuma gads – 2011-2013 

Pārklājums - 100% Latvijas teritorijas 

Pakalpes veids:

 • WFS (Web Feature Service), tehnisko specifikāciju skatīt šeit 
 • Administratīvās robežas
 • Tehniskā specifikācija

VZD dod atļauju datu izmantošanai, izsniedzot licenci vai piedāvājot noslēgt līgumu. Katrā no minētajiem dokumentiem VZD iekļauj noteikumus, kas jāievēro ģeotelpisko datu izmantotājam. Licenci vai līgumu paraksta VZD un datu izmantotājs.

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Web servisus var pieslēgt, izmantojot populārākās telpisko datu apstrādes lietojumprogrammas:

Nosaukums  Lietojumprogrammas
veids
QuantumGIS bezmaksas 
Gaia bezmaksas
ArcGIS for Desktop maksas 
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Administratīvo robežu par visu Latvijas Republikas teritoriju WFS serviss (gala lietotājiem un pakalpojuma sniedzējiem) 5.70 EUR pieslēgumi diennaktī 26.
85.80 EUR viens mēnesis 26.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi