Administratīvās robežas uz ortofoto fona WMS serviss

Web Map Service (WMS) jeb tīkla karšu serviss ir standarta protokols ģeotelpisko datu apmaiņai tīmeklī no vienas vai vairākām ģeotelpisko datu bāzēm. WMS pieprasījums nosaka, kuru ģeotelpisko slāni vai interešu zonu ir jāapstrādā un atbildē sniedz kartes attēlu rastra formātā, ko var attēlot pārlūkprogrammā. 

Telpisko datu web servisi ir izstrādāti, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt Kadastra un Valsts adrešu reģistra telpisko datu kopas tā iegūstot papildus informāciju profesionālai darbībai:

 • teritoriju robežu telpisko datu un robežu aprakstu sagatavošanai, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) vai loģistikas sistēmas izstrādāšanai, karšu izstrādāšanai, pašvaldību attīstības un detālo plānojumu izstrādei.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
85.80 EUR

Ikviens interesents, ar VZD noslēdzot sadarbības līgumu, kurā iekļauti pakalpojuma izmantošanas nosacījumi (skat. sadaļu “Nosacījumi”), var izmantot administratīvo robežu datu uz ortofoto fona WMS servisu, kas ļauj pārlūkot telpisko datu kopas rastra formātā bez iespējas saglabāt šos datus uz klienta darbstacijas.

Lai noslēgtu līgumu par web servisa izmantošanu un saņemtu piekļuves rekvizītus, ir elektroniski jāaizpilda  pieteikuma veidlapa (paraksts nav nepieciešams) un jānosūta uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv. Pieteikumā jānorāda visi līguma sagatavošanai nepieciešamie pieprasītāja dati un web serviss.
 
Izmantojot jūsu iesniegumā norādīto informāciju, VZD sagatavos līguma projektu un informēs jūs par līguma parakstīšanas iespējām. Nepieciešamības gadījumā VZD sazināsies ar pieteikumā norādīto kontaktpersonu, lai precizētu informāciju līguma sagatavošanai.
 • Par pakalpojumu
 • Sadarbības līguma noslēgšana

“Administratīvās robežas uz ortofoto fona WMS serviss” sastāv no diviem slāņiem- administratīvo robežu slāņa, kas satur apakšslāņus, un ortofoto.

Administratīvo robežu slānis satur šādus apakšslāņus:

 • Latvijas sauszemes teritorija;
 • Novadi;
 • Pagasti;
 • Pilsētas;
 • Ciemi.

admin.robezu slanis.jpg

“Administratīvās robežas uz ortofoto fona WMS serviss” sastāv no diviem slāņiem- administratīvo robežu slāņa, kas satur apakšslāņus, un ortofoto.

Ortofoto fons:

WMS_3_1s.jpg

Datu kopas identifikators - LVA.VZD.VARIS_600

Informācijas sistēma - Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma

Koordinātu sistēma - LKS-92 TM

Pirmpublicējuma gads – 2011-2014

Pārklājums - 100% Latvijas teritorijas 

Pakalpes veids:

 • WMS (Web Map Service), tehnisko specifikāciju skatīt šeit 
 • Administratīvās robežas
 • Ortofoto fons
 • Tehniskā specifikācija

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Web servisus var pieslēgt, izmantojot populārākās telpisko datu apstrādes lietojumprogrammas:

Nosaukums  Lietojumprogrammas
veids
QuantumGIS bezmaksas 
Gaia bezmaksas
ArcGIS for Desktop maksas 
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Administratīvās robežas uz ortofoto fona WMS serviss 85.80 EUR viens mēnesis 27.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi