Bezmaksas Adrešu reģistra informācija par adresācijas objektu

Izsniegt informāciju par adresācijas objektiem - apbūvei paredzētajām zemes vienībām, ēkām (dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa) un telpu grupām, kā arī viensētām, ielām un laukumiem.

Adrešu reģistrā tiek reģistrētas adresācijas objektu adreses (pilns adreses pieraksts). Pēc pieprasījuma VZD no Adrešu reģistra datiem bez maksas sagatavo informāciju par jūsu īpašumā (valdījumā, lietojumā) esošā objekta adresi.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
bez samaksas

Pakalpojuma izpildes rezultātā tiks sagatavota informācija par adresācijas objektu.

Pakalpojumu var saņemt:
 1. nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 2. kopīpašuma gadījumā, jebkurš no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 3. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojuma iespējams saņemt: 

KadastrsLV.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" (informācija kā var lejupielādēt saņemto vai pievienoto datni portālā Kadastrs.lv pieejama šeit).

       icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg elektroniskā formā (.pdf).

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstīā vēstulē).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Dokumenta veids Paraugs*
Informācijas paraugs par adresācijas objektu bez tajā ietilpstošajiem objektiem Izzina_bez_ietilpstosoem_objektiem.png
Informācijas paraugs par adresācijas objektu ar tajā ietilpstošajiem objektiem Izzina_ar_ietilpstosiem objektiem.png

 * Lūdzu spiest uz attēla, lai to palielinātu

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojumu pasūtīšana
 • Pakalpojumu saņemšana
 • Informācijas paraugs

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādam nosacījumam:

 • Objekts (apbūvei paredzēta zemes vienība, ēka, telpu grupa, viensēta, iela un laukums) ir reģistrēts Adrešu reģistrā.

Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz informācijas/datu pieprasījums, kurā norādīts:

 • informācijas / datu nepieciešamības pamatojums;
 • iespējami precīzs izsniedzamās informācijas/datu apjoms un sastāvs;
 • informācijas / datu saņemšanas veids (skatīt sadaļu – Pakalpojuma saņemšana)

Saistītie resursi