Mobilā lietotne kadastrs.lv

Profesionāļiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem, VZD klientiem un ikvienam, kam nepieciešami dati no Kadastra un Adrešu reģistra.

Iegūt informāciju par jebkuru nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi vai dzīvokli, meklēt esošo vai bijušo adresi, pārlūkot dažādas VZD rīcībā esošas kartes, kā arī savu pasūtījumu izpildi un sazināties ar klientu konsultāciju centru – tagad tas ir izdarāms ērtāk, ātrāk un bez maksas, ielādējot tālrunī vai planšetdatorā VZD datu izplatīšanas portāla Kadastrs.lv lietotni.

Klientu apkalpošanas centri
Pakalpojuma maksa
bez maksas

Lietotne palīdzēs neapjukt brīdī, ja esat apmaldījies vai meklējat kādu konkrētu objektu, ar tās palīdzību varēsiet noteikt savu atrašanās vietu.

Tā noderēs gan jebkuram esošajam vai topošajam nekustamā īpašuma īpašniekam, gan plašam profesionāļu lokam, gan VZD esošajiem klientiem, gan ikvienam, kuram jebkurā laikā un vietā jāiegūst dati no Kadastra vai Adrešu reģistra.

Izmēģiniet un novērtējiet lietotnes iespējas:

 • meklēt nekustamo īpašumu, zemi, būvi, telpu grupu (dzīvokli), apskatīt tos kartē un uzzināt pamatinformāciju par tiem;
 • kartē apskatīt zemes vienību robežas un būvju kontūras, kā arī precīzas adreses;
 • lai labāk orientētos kartē un apvidū, uz kartes attēlot savu atrašanās vietu, kas noteikta ar ierīces GPS palīdzību*;
 • pārbaudīt adresi;
 • uzzināt sava VZD veiktā pasūtījuma izpildes statusu.

icon_3.png Atrašanās vietas noteikšana ir pieejama tikai Latvijas teritorijā.

icon_3.png Tehnisku iemeslu dēļ, mobilajā lietotnē Kadastrs.lv nav iespējams autentificēties ar Smart ID, izmantojot tālruņus ar Android operētājsistēmu.

Kā ikdienā var palīdzēt mobilā lietotne Kadastrs.lv? Uzziniet, noskatoties 5 nelielus video stāstus!

Valsts zemes dienesta mobilās lietotnes Kadastrs.lv lietošanas nosacījumi

Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) mobilā lietotnē kadastrs.lv (turpmāk – Mobilā lietotne) ir VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv (turpmāk – portāls) mobilais risinājums, kas Jums nodrošina iespēju saņemt daļu no portālā pieejamajiem pakalpojumiem, tajā skaitā iespēju pārlūkot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes datus (turpmāk kopā – Dati).

Izmantojot Mobilo lietotni, Jūs piekrītat šiem Mobilās lietotnes lietošanas nosacījumiem (turpmāk – Nosacījumi) un apņematies tos ievērot, tāpēc VZD lūdz Jūs uzmanīgi izlasīt Nosacījumus:

1. Jūs apņematies Datus izmantot privātām vajadzībām vai Jūsu organizācijas iekšējo darba procesu nodrošināšanai tikai atbilstoši Latvijas Republikas ārējiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvais akts). Bez VZD rakstveida atļaujas ir aizliegts Datus elektroniskā formā publicēt, publiskot vai citādi izplatīt;

2. Ja publicējat, publiskojat vai citādā veidā izplatāt Datus analogā formā (uz papīra, kartona, plēves u.c.), Jums ir pienākums nodrošināt, ka šādā veidā publicētiem, publiskotiem vai citādā veidā izplatītiem Datiem tiek attēlota:
2.1. atsauce par Datu iegūšanas avotu un gadu, kad Mobilajā lietotnē saņēmāt:
2.1.1.„Izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, ___gads”;
2.1.2. “Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, ___gads”;
2.1.3. “Izmantoti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati”;
2.2. vai autortiesību aizsardzības zīmes, kuras uzskaitītas 9. punktā, norādot tās autortiesību zīmes, kurus datus izmantojat;

3. Jūs apliecināt, ka netiks veiktas nesankcionētas darbības, kas vērstas uz Mobilās lietotnes, portāla, VZD informācijas sistēmu vai tehniskās infrastruktūras drošības sistēmas bojāšanu vai ietekmēšanu. Datus ir atļauts izgūt tikai tā, kā to noteicis VZD;

4. Jūs piekrītat, ka Mobilajā lietotnē pieejamo Datu un pakalpojumu nodrošināšanai VZD veic Jūsu fiziskās personas datu apstrādi. VZD Jūsu fiziskās personas datus apstrādās atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību;

5. VZD ir tiesības jebkurā laikā bez Jūsu piekrišanas vai informēšanas mainīt Nosacījumus. Ar aktuālajiem Nosacījumiem varat iepazīties VZD mājas lapā un Mobilajā lietotnē;

6. Mobilās lietotnes funkcionalitāte ir atkarīga no Jūsu mobilās ierīces datu pārraides ātruma un tehniskajām iespējām;

7. Maksa par Mobilajā lietotnē pieejamajiem Datiem un pakalpojumiem noteikta atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka VZD maksas pakalpojumu cenrādi;

8. VZD neuzņemas finansiālu vai juridisku atbildību par (1) Jūsu veiktajām darbībām Mobilajā lietotnē, (2) par secinājumiem, darbībām vai sekām, kas radušās, pamatojoties uz saņemtajiem pakalpojumiem vai Datiem, tajā skaitā, ņemot vērā, ka Dati Mobilajā lietotnē tiek aktualizēti noteiktā laika periodā pēc to aktualizācijas VZD uzturētajās informācijas sistēmās, (3) par Datu piemērotību, izmantošanu vai to izmantošanas neiespējamību (4) par sekām, kas radušās Jūsu mobilās ierīces funkcionalitātes dēļ, tajā skaitā, ja tās radušās, Jūsu mobilās ierīces ražotājam vai mobilās ierīces operētājsistēmas ražotājam veicot izmaiņas mobilās ierīces vai operētājsistēmas funkcionalitātē, (5) kā arī par sekām, kas radušās Jūsu izmantotās datu pārraides dēļ;

9. Mobilā lietotnē izmantoti Dati un:
9.1. Ortofotokarte mērogā 1:10 000 (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2010 – 2019);
9.2. Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007 – 2015);
9.3. Vietvārdu datu bāzes informācija (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2018);
9.4. Topogrāfiskais plāns mērogā 1:2 000 (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2000 - 2019);
9.5. Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2006 - 2019);
9.6. GIS Latvija 10.1 (Autors: © SIA Envirotech, 2012);

10. Mobilā lietotne un tās funkcija “atrašanās vietas noteikšana” nav izmantojama zemes vienību robežu ierīkošanai un atjaunošanai, kā arī robežstigu uzturēšanai. Mobilajās ierīcēs esošie GPS uztvērēji darbojas līdz 100 m precizitātei atkarībā no to veida, izmantotajiem tīkliem un apvidus situācijas.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par neatļautu Mobilās lietotnes izmantošanu vai par Datu izmantošanu vai izgūšanu ar neatļautām darbībām Jūs var saukt pie civiltiesiskās, krimināltiesiskās un administratīvās atbildības.

Par tehniska rakstura problēmām Mobilās lietotnes lietošanā, lūdzam informēt VZD.

Datu publicēšanas portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:
 • Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī
 • Vērtību zonējumi –  reizi četros gados;
 • VZD rīcībā esošie fona materiāli
  • EuroGeographic Eiropas karte
  • Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes (Ortofotokarte mērogā 1:10 000, Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, Informācija par vietvārdiem no Vietvārdu datubāzes).
Operētājsistēma Kur lejupielādēt? Kā uzstādīt?

iOS

(iPhone, iPad)

App Store qrcode_ios.png  –

Android

uzstādīšanas datne uzstādīšanas instrukcija
Kadastrs.lv mobilās lietotnes privātuma politika

Spēkā ar 28.10.2014

Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) mobilajā lietotnē Kadastrs.lv (turpmāk – Kadastrs.lv) ir apņēmies ievērot Jūsu privātumu, piemērojot atbilstošus datu aizsardzības un konfidencialitātes noteikumus. Šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) ir aprakstīts, kā tiek uzkrāti un izmantoti personas dati, ja datu apstrādātājs ir Kadastrs.lv vai gadījumos, kad VZD atsaucās uz šīs Privātuma politikas piemērošanu. “Personas dati” nozīmē jebkuru identificējamu informāciju, kas attiecas uz Jums vai kādu citu identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Jūsu ierīcē Kadastrs.lv var piekļūt informācijai, kas satur hipersaites uz VZD datu publicēšanas portālu un tā pakalpojumiem. Pirms Kadastrs.lv izmantošanas iesakām iepazīties ar Kadastrs.lv lietošanas nosacījumiem, kas pieejami mobilajā lietotnē vai VZD mājas lapā.

Ja Jūs nevēlaties piekrist Kadastrs.lv Privātuma politikai, neizmantojiet Kadastrs.lv mobilās lietotnes pakalpojumus vai nesniedziet savus personas datus.  

VZD ievāc un apstrādā informāciju tikai ar jūsu atļauju

Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai, lai sniegtu jums pakalpojumus, apstrādātu Jūsu veiktos pieprasījumus vai arī šī informācija var būt nepieciešama, lai nodrošinātu funkcionalitāti un drošību VZD sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat Jūs varat tikt identificēts, lai nepieļautu krāpšanas gadījumus vai kādas citas nekorektas darbības mobilajā lietotnē.

Kadastrs.lv mobilā lietotnē ir paredzēta vispārīgai mērķauditorijai un tā apzināti neievāc informāciju, tajā skaitā par bērniem.

Kadastrs.lv apstrādā Jūsu globālās pozicionēšanas un atrašanās vietas datus:

Iedarbinot Kadastrs.lv mobilo lietotnē, tā aktivizē Jūsu ierīcē izvēlētās pozicionēšanas metodes (GPS satelīts, mobilais interneta tīkls, Wi-Fi vai kādas cita tīkla pozicionēšanas metode), lai iegūtu Jūsu atrašanās vietas datus. Šīs tehnoloģijas var iekļaut Jūsu atrašanās vietas datus, kā arī unikālo ierīces, mobilā interneta, Wi-Fi vai cita tīkla identificējošo informāciju, kas nepieciešama datu apmaiņai ar kadastrs.lv. VZD bez Jūsu piekrišanas neizmanto šo informāciju personīgi Jūsu identificēšanai. Izmantojot atrašanās vietas funkcionalitāti mobilajā lietotnē, Jūsu dati tiek nosūtīti Kadastrs.lv, tikai lai Jums nodrošinātu attiecīgo mobilās lietotnes saturu. VZD īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai bez Jūsu atļaujas nepieļautu Jūsu atrašanās vietas datu sasaisti ar citu personiski identificējamu informāciju. Kadastrs.lv var izmantot arī bez iespējotas atrašanās vietas noteikšanas funkcionalitātes, ko iespējams regulēt mobilās lietotnē iestatījumos.

VZD neizpauž Jūsu personas datus trešajām personām:

VZD nepārdod vai kā citādi neizpauž Jūsu personas datus trešajām personām. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram:

 • ja esat sniedzis savu piekrišanu;
 • ja Jūsu personas datus VZD nodod pilnvarotajām personām, kas apstrādā personas datus VZD vārdā;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

VZD pilnvarotajām personām nav atļauts izmantot vai apstrādāt Jūsu personas datus citiem nolūkiem, kā vien tiem, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā. VZD pieprasa šīm pilnvarotajām personām veikt darbības, ievērojot šo Privātuma politiku un izmantojot attiecīgos drošības līdzekļus, lai aizsargātu Jūsu personas datus.

VZD ar saviem partneriem neveic kopīgas mārketinga aktivitātes vai komunikāciju, kur tiktu izmantoti Jūsu personas dati.

VZD piemēro līdzekļus Jūsu personas datu aizsardzībai:

VZD piemēro organizatoriskos, tehniskos un drošības līdzekļus, lai aizsargātu Jūsu personas datus un novērstu nelikumīgu piekļuvi tiem un to apstrādi. Jūsu ievadītā personiskā informācija tiek šifrēta, kā arī tiek glabāta šifrētā veidā, izmantojot SSL (Secure Sockets Layer) protokola programmatūru. VZD ierobežo piekļuvi datubāzēm, kas satur personas datus. Tām var piekļūt tikai VZD un pilnvarotas personas, kurām ir pamatota nepieciešamība piekļūt šādai informācijai.

Izmaiņas Privātuma politikā

VZD ir tiesības jebkurā laikā ar vai bez Jūsu informēšanas mainīt šo Privātuma politiku vai arī mainīt, labot vai izņemt piekļuvi šai vietnei. Iesakām Jums ik pa laikam iepazīties ar šo Privātuma politiku atkārtoti, lai iepazītos ar veiktajām izmaiņām.

Par jautājumiem, kas skar kadastrs.lv Privātuma politikas praksi, varat sazināties ar VZD: 11. novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050, Latvija.

kadastrs.lv mobile application Privacy Policy

Effective date 28.10.2014

The State Land Service (hereinafter referred to as SLS) in the mobile application kadastrs.lv (hereinafter referred to as kadastrs.lv) is committed to respect your privacy and to comply with applicable data protection and privacy regulations. This privacy policy (hereinafter referred to as Policy) describes how personal data is collected and used where kadastrs.lv is the data controller or where we refer to the applicability of this Policy. “Personal data” means identifying information relating to you or another identifiable individual.

Kadastrs.lv mobile application on your device may access to information, which contains links to the SLS’s data distribution portal and its services. Before starting to use kadastrs.lv we recommend that you carefully read terms of use of kadastrs.lv, which is available in the mobile application or SLS home page.

If you do not agree with this Policy, do not use SLS services or provide us with your personal data.

SLS only collects and process information only with your permission:

SLS use your personal data to provide you with services, to process your requests or as otherwise may be necessary to ensure the functionality and security of SLS’s services, to identify you as well as to prevent fraud and other misuses. kadastrs.lv services are typically intended for general audiences. kadastrs.lv does not knowingly collect information of an individual or children.

kadastrs.lv process your positioning and location data:

When you start to use the kadastrs.lv, the application activates on your device your selected positioning methods to retrieve your current location. Location-based services establish location through the use of satellite, mobile, Wi-Fi or other network based positioning methods. These technologies may involve exchanging your location data and unique device and mobile, Wi-Fi or other network related identifiers with kadastrs.lv. SLS does not use this information to identify you personally without your consent. When you use our location-based services and features your location data is sent to kadastrs.lv only to serve you with the right content. SLS implements appropriate technical and organizational measures to prevent associating your Location Data with other personally identifiable information without your permission. You are able to use kadastrs.lv without location-based functionality, which you can change in the kadastrs.lv settings.

SLS doesn’t share your personal data with other third parties:

SLS does not sell or otherwise disclose your personal data to third parties.
Your personal data can be shared to the third parties only:  

 • if you gave your consent;
 • with the SLS’s authorized third parties, who process personal data on behalf of SLS;
 • where there is a legal requirement to do so.

SLS’s authorized third parties are not permitted to use or process your personal data for any other purposes than described in this Policy. SLS requires them to act consistently with this Policy and to use appropriate security measures to protect your personal data.

SLS doesn’t conduct joint marketing and other communications with its partners.

SLS takes detailed steps to protect your personal information:

SLS takes reasonable administrative, physical and electronic measures designed to safeguard and protect your information from unauthorized access or disclosure. This includes utilizing Secure Sockets Layer (SSL) software, which encrypts the personal information you input, and storing your information in encrypted form. Also, we limit access to our databases containing personal data to authorized persons having a justified need to access such information.

Changes to This Privacy Policy:

SLS may from time to time change this Policy or change, modify or withdraw access to this site at any time with or without notice. We recommend that you re-visit this Policy from time to time to learn of any such changes to this Policy.

In matters pertaining to kadastrs.lv privacy practices you may also contact us at:
11. novembra krastmala 31, Riga, LV-1050, Latvia

Политика приватности мобильного приложения Kadastrs.lv

Действует с 28.10.2014

Государственная земельная служба (далее – ГЗС) в мобильном приложении Kadastrs.lv (далее – Kadastrs.lv) обязалась соблюдать Вашу приватность, применяя соответствующие правила защиты данных и конфиденциальности. Настоящей политикой приватности (далее – Политика приватности) описано, как накапливаются и используются личные данные, если обработчиком данных является Kadastrs.lv или в случаях, когда ГЗС ссылается на применение настоящей Политики приватности. «Личные данные» означают любую идентифицируемую информацию, относящуюся к Вам или любому другому идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу.

В Вашем устройстве Kadastrs.lv может получить доступ к информации, содержащей гиперссылки на портал публикации данных ГЗС и его услуги. Перед использованием Kadastrs.lv рекомендуем ознакомиться с условиями использования Kadastrs.lv, доступными в мобильном приложении или на домашней странице ГЗС.

Если Вы не желаете соглашаться с Политикой приватности Kadastrs.lv, не используйте услуги мобильного приложения Kadastrs.lv или не предоставляйте свои личные данные.

ГЗС собирает и обрабатывает информацию только с Вашего разрешения:

Ваши личные данные используются только для того, чтобы предоставлять Вам услуги, обрабатывать Ваши запросы, или же эта информация может быть необходима, чтобы обеспечить функциональность и безопасность предоставляемых ГЗС услуг. Вы также можете быть идентифицированы, чтобы не допустить случаев мошенничества или любых других некорректных действий в мобильном приложении.

Мобильное приложение Kadastrs.lv предусмотрено для общей целевой аудитории и осознанно не собирает информацию, в том числе о детях.

Kadastrs.lv обрабатывает Ваши данные глобального позиционирования и местонахождения:

При запуске мобильного приложения Kadastrs.lv оно активирует выбранные в Вашем устройстве методы позиционирования (спутник GPS, мобильная сеть интернет, Wi-Fi или любой другой метод сетевого позиционирования), чтобы получить данные о Вашем местонахождении. Эти технологии могут включать в себя данные о Вашем местонахождении, а также уникальную информацию об устройстве, мобильной сети интернет, Wi-Fi или другой сети, необходимой для обмена данными с Kadastrs.lv. ГЗС без Вашего согласия не использует эту информацию для идентификации лично Вас. При использовании функциональности местонахождения в мобильном приложении Ваши данные отправляются на Kadastrs.lv только для того, чтобы обеспечить Вам соответствующее содержание мобильного приложения. ГЗС использует соответствующие технические и организационные средства, чтобы без Вашего разрешения не допускать связи данных о Вашем местонахождении с иной персонально идентифицируемой информацией. Kadastrs.lv можно использовать также без возможности функциональности установления местонахождения, которую можно регулировать в настройках мобильного приложения.

ГЗС не разглашает Ваши личные данные третьим лицам:

ГЗС не продает и не разглашает иным образом Ваши личные данные третьим лицам.
Ваши личные данные могут быть переданы третьим лицам только в установленных нормативными актами Латвийской Республики случаях, например:
если Вы дали свое согласие;
если ГЗС передает Ваши личные данные уполномоченным лицам, обрабатывающим личные данные от лица ГЗС;
в установленном нормативными актами Латвийской Республики порядке.

Уполномоченным ГЗС лицам не разрешено использовать или обрабатывать Ваши личные данные в иных целях, кроме описанных настоящей Политикой приватности. ГЗС требует от этих уполномоченных лиц осуществлять действия, соблюдая настоящую Политику приватности и используя соответствующие средства безопасности, чтобы защищать Ваши личные данные.

ГЗС со своими партнерами не проводит общих маркетинговых действий или коммуникации, в которых использовались бы Ваши личные данные.

ГЗС использует средства для защиты Ваших личных данных:

ГЗС использует организационные, технические средства и средства безопасности, чтобы защищать Ваши личные данные и предотвращать незаконный доступ к ним и их обработку. Введенная Вами личная информация шифруется, а также хранится в зашифрованном виде с использованием программного обеспечения протокола SSL (Secure Sockets Layer). ГЗС ограничивает доступ к базам данных, содержащим личные данные. К ним может получить доступ только ГЗС и уполномоченные лица, у которых есть обоснованная необходимость получить доступ к такой информации.

Изменения в Политике приватности:

ГЗС вправе в любое время, информируя или не информируя Вас, изменять настоящую Политику приватности или же менять, исправлять или исключать доступ к настоящему веб-сайту. Рекомендуем Вам время от времени повторно ознакомляться с настоящей Политикой приватности, чтобы ознакомиться с произведенными изменениями.

По вопросам, затрагивающим практику Политики приватности Kadastrs.lv Вы можете связаться с ГЗС: набережная 11 ноября, д. 31, г. Рига, LV-1050, Латвия.

 • Latviski
 • English
 • Русский

Saistītie resursi