Bijušā zemes īpašuma kadastrālās vērtības noteikšana

Bijušā zemes īpašuma vērtību uz 1940. gadu aprēķina, lai pašvaldība bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem piešķirtu līdzvērtīgu zemi pilsētās likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantā noteiktajos gadījumos. 

Bijušā zemes īpašuma vērtības uz 1940. gada 21. jūliju aprēķināšanā ņem vērā:

 • vēsturiskajā dokumentā (uzziņā par zemesgabala tirgus vērtību, zemes pirkuma līgumā u.c.) norādīto bijušā zemes īpašuma tirgus vērtību līdz 1940. gada 21. jūlijam;
 • ja nav vēsturisko dokumentu, kuros būtu norādīta bijušā zemes īpašuma tirgus vērtība līdz 1940. gada 21. jūlijam, tad izmanto pašvaldības apstiprināto vēsturisko zemes vērtību zonējumu vai tās apstiprinātās zemes tirgus vērtības līdz 1940. gada 21. jūlijam, vai VZD aprēķināto tuvināto zemes tirgus vērtību;
 • bijušā zemes īpašuma platību vai tās daļu; 
 • koeficientu pirmskara lata vērtības pārrēķināšanai uz eiro

Galvenais princips līdzvērtīgas zemes iegūšanai – bijušā īpašuma vietā tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķir līdzvērtīgu zemi, kuras pašreizējā kadastrālā vērtība kompensē tās vērtību 1940. gadā (kopš 2008. gada 15. februāra līdzvērtīgas zemes iegūšanai piemēro zemes kadastrālo vērtību, kāda tā bija 2007. gada 31. decembrī).

Bijušā zemes īpašuma vērtību uz 1940. gada 21. jūliju neaprēķina šobrīd esošajām lauku apvidu zemēm.

 
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
14 kalendārās dienas
Pakalpojuma maksa
Nav nepieciešama apmaksa

Pakalpojuma izpildes rezultātā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību uz 1940.gada 21.jūliju un sagatavo bijušā zemes īpašuma vērtības aprēķina protokolu.

Pakalpojumu var pasūtīt: 
 • pašvaldība vai pilsētas zemes komisija.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtotot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt

KadastrsLV.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. Pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas pieprasījums;   
 2. Viens no dokumentiem par tiesībām iegūt līdzvērtīgu zemi:
  • pašvaldības lēmums, kas pieņemts līdz 1995.gada 15.novembrim;
  • pilsētas zemes komisijas lēmums vai atzinums;
  • Centrālās zemes komisijas lēmums;
  •  tiesas spriedums.
 3.  Bijušā zemes īpašuma grafiskais attēlojums;
 4. Kāds no šiem dokumentiem, kas apliecina zemesgabala vērtību līdz 1940.gada 21.jūlijam, ja pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas rīcībā tāds ir:
  • uzziņa par zemesgabala tirgus vērtību;
  • zemes pirkuma līgums;
  • hipotēku ieraksts zemesgrāmatā;
  • zemes kadastrālais novērtējums;
  • citu dokuments, kas apliecina zemesgabala vērtību līdz 1940.gada 21.jūlijam.

Saistītie resursi