Par 2018. gada studiju noslēgumu darba konkursa rezultātiem

Šā gada 22. martā VZD Latvijas Mērnieku biedrības kopsapulcē apsveica konkursa „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi” laureātus par 2018.gadā iesniegtajiem darbiem.

Ir noslēdzies VZD izsludinātais konkurss "Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi".

Kopumā konkursam tika iesniegti 35 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes, no kuriem 5 diplomdarbi, 8 bakalaura darbi un 22 maģistra darbi.

Balstoties uz Konkursa komisijas atzinumu un VZD ģenerāldirektores lēmumu, apbalvoti sekojoši darbi:

  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais maģistra darbs” saņēma Latvijas universitātes studentes Daces Laivas darbs „Mazie ainavas elementi Zaubes pagastā 20. un 21. gadsimtu mijā un to ekoloģiskais vērtējums” – par kvalitatīvu un teorētiski pamatotu risinājumu ainavas izmaiņu novērtēšanai.
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais maģistra darbs” saņēma Rīgas Tehniskās universitātes studentes Jolantas Butleres darbs „Būves informācijas modelēšana un lāzerskenēšana” – par būvju informācijas modelēšanas un lāzerskenēšanas principu pielietojumu trīsdimensiju kadastra veidošanā.
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais maģistra darbs” saņēma Rīgas Tehniskās universitātes studenta Viļa Čekša darbs „Pazemes infrastruktūras attēlošana un izmantošana 3D vidē”– par inovatīva risinājuma izstrādi un teorētisko pamatojumu pazemes infrastruktūras mūsdienīgai uzkrāšanai un izmantošanai. 
  • Atzinību rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais maģistra darbs” saņēma Rīgas Tehniskās universitātes studenta Jāņa Kokina darbs „ADTI un kadastra ģeotelpiskās informācijas savietojamība” – par iespēju analīzi topogrāfisko un kadastra ģeotelpisko datu uzkrāšanas un izmantošanas pilnveidošanai.

Izsakām lielu pateicību par dalību konkursā:

Mikam Brinmanim – Brikmanim;  Uldim Freimentālam; Viktorijai Korotkēvičai; Edgaram Kraskevičam; Jānim Ondrupam; Zanei Cerai; Evai Laizānei; Andrejam Velikam; Dacei Vējiņai; Elīnai Bārdiņai; Santai Sukarukai; Vladimiram Jamkinam; Kristiānai Krūmiņai; Rūdolfam Mellēnam; Britai Laurai Vesperei; Annai Alvīnei Vītolai; Gundaram Zadovskim; Lāsmai Apsītei; Jānim Bērziņam; Gunāram Bodniekam; Maijai Driķei;  Kristīnei Eglītei; Ievai Farenhorstei; Laurim Goldbergam; Dacei Grīnbergai; Rihardam Landorfam;  Annai Leimanei; Jutai Pavītolai; Mārtiņam Rudzītim; Lauri Runcei; Andžejam Stepančukam

Saistītie resursi