Prakses iespējas Valsts zemes dienestā

VZD piedāvā prakses vietas jauniešiem, kuri studē vai tikko beiguši augstskolu, bet vēl nav guvuši darba pieredzi. Vairāk informāciju par pieteikšanos praksei VZD šeit.

Saistītie resursi