Prakses iespējas VZD

Katru gadu VZD praksē pieņem vairāk nekā 30 studentus no dažādām Latvijas augstskolām, kā arī tiek piedāvātas prakses vietas jauniešiem, kuri studē vai tikko beiguši augstskolu, bet vēl nav guvuši darba pieredzi. Vairāk informāciju par pieteikšanos praksei VZD šeit.

Saistītie resursi