Pašvaldībām

Sadarbības līguma noslēgšana, publiskā papakalpojuma līguma noslēgšana ar VZD, pakalpojumu saņemšana, VZD skaidrojumi u.c noderīga informācija

INFORMĀCIJA UN PAKALPOJUMI:

Saistītie resursi